icon-mess
Chat Zalo
(24/7)
zalo

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối – Định nghĩa & cách tối ưu

Để giúp các nhà quảng cáo đo lường chính xác vị trí của bạn, Google đã công bố các chỉ số mới, hữu ích hơn để giúp bạn hiểu vị trí của mình. Bài viết sau đây của Công ty Dịch vụ SEO – Thiết kế Website Limoseo chia sẻ cho bạn chi tiết về Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối định nghĩa, tối ưu-Limoseo

1. Các chỉ số về vị trí của quảng cáo

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối và Tỷ lệ hiển thị hàng đầu trên Mạng tìm kiếm cho biết vị trí của quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm (SERP). Nếu quảng cáo của bạn đạt đến vị trí hàng đầu tuyệt đối (nằm trên cùng và không phải trả tiền) hoặc vị trí hàng đầu (trên cùng, nhưng có thể phải trả tiền), các tỷ lệ này sẽ được tính. Thông tin này giúp bạn hiểu tác động của vị trí quảng cáo đến tỷ lệ nhấp chuột (CTR) của quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng các số liệu này để xác định giá thầu, vì đôi khi giá thầu cao hơn có thể không đảm bảo vị trí hàng đầu mà lại khiến bạn gặp bất lợi trong các cuộc đấu giá cạnh tranh.

>> Xem thêm: Thuật ngữ quảng cáo Google Ads

1.1 Tỷ lệ phần trăm hiển thị hàng đầu

Tỷ lệ phần trăm hiển thị hàng đầu trên Mạng tìm kiếm là tỷ lệ hiển thị trên trang tìm kiếm quảng cáo của bạn, được hiển thị ở bất kỳ vị trí nào trên trang kết quả tìm kiếm không phải trả tiền, so với số lần xuất hiện của quảng cáo đó ở các vị trí có thể xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm không phải trả tiền. Tỷ lệ này đánh giá khả năng hiển thị quảng cáo của bạn ở vị trí hàng đầu trên trang kết quả tìm kiếm và cho thấy độ hiệu quả của chiến dịch quảng cáo của bạn trên mạng tìm kiếm. Tỷ lệ này cho biết phần trăm khả năng mà quảng cáo của bạn sẽ được hiển thị ở vị trí hàng đầu trên trang kết quả tìm kiếm và đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo của bạn trên Mạng tìm kiếm. Nếu tỷ lệ này cao, điều đó cho thấy quảng cáo của bạn xuất hiện ở vị trí hàng đầu trên trang kết quả tìm kiếm một cách thường xuyên và hiệu quả.

1.2 Phần trăm hiển thị (hàng đầu tuyệt đối)

Tỷ lệ phần trăm hiển thị hàng đầu tuyệt đối trên Mạng tìm kiếm là tỷ lệ phần trăm số lần hiển thị quảng cáo của bạn được hiển thị ở vị trí quảng cáo đầu tiên phía trên trang kết quả tìm kiếm, mà không phải trả tiền để đưa quảng cáo của bạn lên vị trí này. Tỷ lệ này cho biết phần trăm khả năng mà quảng cáo của bạn sẽ được hiển thị ở vị trí hàng đầu tuyệt đối trên trang kết quả tìm kiếm, nghĩa là vị trí đầu tiên phía trên các kết quả tìm kiếm mà không phải trả tiền cho Google. Đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo của bạn trên Mạng tìm kiếm. Nếu tỷ lệ này cao, điều đó cho thấy quảng cáo của bạn xuất hiện ở vị trí hàng đầu tuyệt đối trên trang kết quả tìm kiếm một cách thường xuyên và hiệu quả.

>> Xem thêm: Điểm chất lượng là gì

2. Các chỉ số có thể sử dụng để đặt giá thầu nhằm cải thiện vị trí quảng cáo

2.1 Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối trên mạng tìm kiếm

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối trên Mạng tìm kiếm có nghĩa là tỷ lệ giữa số lần quảng cáo của bạn xuất hiện ở vị trí hàng đầu tuyệt đối (tức là xuất hiện đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm mà không phải trả tiền), và số lần ước tính mà bạn đủ điều kiện để xuất hiện ở vị trí hàng đầu.

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối trên mạng tìm kiếm

>> Xem thêm: Adrank là gì

2.2 Tỷ lệ hiển thị hàng đầu trên mạng tìm kiếm

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu trên Mạng tìm kiếm là tỷ lệ giữa số lần quảng cáo của bạn được hiển thị ở bất kỳ vị trí nào phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền và số lần ước tính mà bạn đủ điều kiện để được hiển thị ở vị trí hàng đầu. Nó đo lường tần suất mà quảng cáo của bạn xuất hiện ở vị trí hàng đầu trên trang kết quả tìm kiếm và cho biết khả năng của quảng cáo đó để thu hút khách hàng tiềm năng đến trang web của bạn.

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu trên Mạng tìm kiếm thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo của bạn trên Mạng tìm kiếm. Nếu tỷ lệ này cao, điều đó có nghĩa là quảng cáo của bạn được đặt ở vị trí hàng đầu trên trang kết quả tìm kiếm một cách thường xuyên và hiệu quả, giúp tăng khả năng thu hút khách hàng đến trang web của bạn. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ này thấp, bạn cần xem xét cải thiện chiến dịch quảng cáo của mình để tăng cường khả năng hiển thị quảng cáo ở vị trí hàng đầu trên trang kết quả tìm kiếm.

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu trên mạng tìm kiếm

2.3 Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối bị mất do ngân sách

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối bị giảm trên Mạng tìm kiếm (do ngân sách) là ước tính tần suất mà quảng cáo của bạn không xuất hiện ở vị trí quảng cáo đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền do ngân sách của bạn không đủ để đấu giá để đưa quảng cáo của bạn lên vị trí này.

2.4 Tỷ lệ hiển thị hàng đầu bị mất do ngân sách

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu bị giảm trên Mạng tìm kiếm (do ngân sách) giúp bạn đánh giá tần suất mà quảng cáo của bạn không xuất hiện ở các vị trí hàng đầu phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền do ngân sách của bạn không đủ để đấu giá để đưa quảng cáo của bạn lên vị trí này.

2.5 Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối bị mất trên Mạng tìm kiếm

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối bị mất (xếp hạng) đo lường tần suất mà quảng cáo của bạn không xuất hiện ở vị trí quảng cáo đầu tiên phía trên các kết quả tìm kiếm không phải trả tiền do vị trí đặt quảng cáo của bạn không đủ tốt để đưa quảng cáo lên vị trí này.

2.6 Tỷ lệ hiển thị hàng đầu bị mất trên Mạng tìm kiếm 

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu bị mất trên Mạng tìm kiếm (xếp hạng) đo lường tần suất mà quảng cáo của bạn không hiển thị ở vị trí hàng đầu trên trang kết quả tìm kiếm không phải trả tiền do vị trí đặt quảng cáo của bạn kém, thường là ở những vị trí phía dưới trên trang kết quả tìm kiếm.

>> Xem thêm: Performance Max là gì

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối là số liệu hữu ích để xác định chiến dịch quảng cáo đang hoạt động tốt như thế nào và nhà tiếp thị có thể làm gì để đạt được tiềm năng đầy đủ của nó. Qua bài viết trên của Công ty Dịch vụ SEO – Thiết kế Website Limoseo hi vọng bạn sẽ có thêm kiến thức bổ ích.

Limoseo - Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Limoseo – Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Đánh giá