Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Trong quá trình khách hàng sử dụng và giao dịch tại website https://limoseo.vn/ của Công Ty TNHH Limoseo Việt Nam, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân của khách hàng theo các điều khoản sau đây:

1. Phạm vi thu thập thông tin

Khi khách hàng thực hiện tương tác trên website của Limoseo như đánh giá, để lại bình luận, liên hệ với chúng tôi,… Khách hàng có thể được yêu cầu để lại một số thông tin liên hệ, bao gồm: Họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ hoặc một số thông tin cá nhân khác. Tất cả các thông tin khách hàng khai báo phải được đảm bảo chính xác, Limoseo không chịu trách nhiệm với các thông tin không chính xác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về lượt truy cập, bao gồm các trang khách hàng đã xem, các đường liên kết (links) mà khách hàng đã click vào và các thông tin khác liên quan đến việc khách hàng truy cập vào website. Các thông tin khác như địa chỉ IP, thời gian, loại Browser và những địa chỉ mà Brower truy xuất đến cũng sẽ được thu thập.

2. Mục đích sử dụng thông tin

Tất cả các thông tin của khách hàng được Limoseo thu thập sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Liên hệ (gọi điện, nhắn tin) xác nhận thông tin khách hàng để lại, phản hồi các thắc mắc và các yêu cầu khác.
 • Gửi thông tin khảo sát để chăm sóc khách hàng tốt hơn.
 • Giới thiệu dịch vụ mới, thông báo các gói khuyến mãi của Limoseo.
 • Giải quyết các khiếu nại phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ của Limoseo.
 • Xác nhận các thông tin kỹ thuật và bảo mật thông tin của khách hàng.
 • Các trường hợp khác có sự can thiệp, yêu cầu của các cơ quản có thẩm quyền, hoặc bắt buộc phải cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.
 • Các mục đích khác nhằm phục vụ khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Tất cả thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trên máy chủ của website, dữ liệu chỉ được xoá khi có yêu cầu từ khách hàng, trừ các trường hợp pháp luật không cho phép.

4. Cách thức chia sẻ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng được bảo mật hoàn toàn, Limoseo đảm bảo không thực hiện các hành vi mua bán, trao đổi thông tin. Tuy nhiên, thông tin của khách hàng sẽ được chia sẻ trong các trường hợp sau đây:

 • Chia sẻ thông tin theo yêu cầu pháp lý trừ phía cơ quan chính phủ khi chúng tôi cho rằng điều đó là cần thiết để tuân thủ pháp luật.
 • Một số trường hợp khác, Limoseo sẽ thông báo đến khách hàng khi chia sẻ thông tin đến bên thứ 3 (bắt buộc phải có sự đồng ý của khách hàng).

5. Quyền lợi của khách hàng

Khách hàng có đầy đủ các quyền theo quy định của pháp luật về thông tin cá nhân của mình.

 • Liên hệ Limoseo để điều chỉnh thông tin mà khách hàng cho là không chính xác.
 • Thực hiện các yêu cầu cụ thể bằng văn bản đến mail limoseo.vn@gmail.com để được hỗ trợ xử lý thông tin.
 • Yêu cầu xoá tất cả thông tin chúng tôi thu thập ở mục 1.

6. Điều khoản chung

Limoseo có quyền chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào cần thiết.

Chúng tôi luôn quan tâm đến tính bảo mật thông tin và có trách nhiệm bảo mật thông tin cho khách hàng. Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng gửi về mail limoseo.vn@gmail.com để được phản hồi trong thời gian sớm nhất.