icon-mess
Chat Zalo
(24/7)
zalo

Mẫu hợp đồng chạy quảng cáo Facebook mới nhất | Limoseo

Kinh doanh trực tuyến thông qua Facebook ngày càng phổ biến trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, để nâng cao nhận diện thương hiệu và tăng doanh thu, lợi nhuận, việc sử dụng dịch vụ quảng cáo Facebook từ các công ty trung gian là cần thiết. Vậy mẫu hợp đồng của công ty trung gian như thế nào? Hãy cùng Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo khám phá ngay mẫu hợp đồng chạy quảng cáo facebook mới nhất.

Mẫu hợp đồng chạy quảng cáo Facebook

1. Hợp đồng quảng cáo Facebook là gì?

Mẫu hợp đồng dịch vụ chạy quảng cáo facebook là một hiệp định giữa khách hàng và công ty quảng cáo Facebook. Nó đại diện cho việc một bên trả tiền cho bên kia để thực hiện việc quảng bá và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng. Trong hợp đồng Facebook, có các điều khoản ràng buộc giữa các bên theo một mẫu cụ thể.

Hợp đồng quảng cáo Facebook là gì

2. Những sản phẩm không được xét duyệt trong hợp đồng Facebook

Các Mẫu hợp đồng chạy ads trên facebook bị hạn chế và không được phê duyệt, thậm chí bị cấm đối với các loại sản phẩm sau đây:

 • Sản phẩm thuốc lá, rượu, bia có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.
 • Sản phẩm thay thế sữa mẹ dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi và các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung cho trẻ.
 • Thuốc kê đơn, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hoặc hạn chế sử dụng.
 • Các sản phẩm, hàng hóa có tính kích dục.
 • Súng săn, đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính bạo lực.
Những sản phẩm không được xét duyệt trong hợp đồng Facebook

3. Tại sao cần hợp đồng quảng cáo?

 • Bảo đảm sự minh bạch

Việc ký kết hợp đồng với các điều khoản đã có sẵn sẽ đảm bảo tính minh bạch trong dịch vụ giữa hai bên, bao gồm bạn và khách hàng. Điều này đảm bảo rằng cả hai bên đều có thông tin rõ ràng về quyền và trách nhiệm của mình.

 • Bảo vệ quyền lợi

Quyền lợi ở đây bao gồm quyền lợi của bạn và quyền lợi của khách hàng. Bằng cách tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng, đơn vị của bạn sẽ thực hiện đúng và bên khách hàng cũng sẽ được bảo vệ quyền lợi của mình.

 • Xây dựng uy tín

Thực hiện dịch vụ và có một hợp đồng giữa hai bên sẽ giúp tăng cường uy tín đáng kể cho đơn vị. Niềm tin của khách hàng tăng lên từ việc đơn vị cung cấp dịch vụ và có hợp đồng ký kết giữa hai bên, điều này mang lại sự đáng tin cậy trong mắt khách hàng.

Tại sao cần hợp đồng quảng cáo

4. Mẫu hợp đồng quảng cáo Facebook chi tiết

Limoseo muốn chia sẻ với bạn Mẫu hợp đồng chạy quảng cáo facebook mới nhất, bao gồm những điều gì? Dưới đây là Mẫu hợp đồng chạy quảng cáo facebook mới nhất t hiện nay:

[TÊN CỦA CÔNG TY]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———–

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

Số………/2020/HĐCCDQ

Tham khảo Luật Dân sự năm 2015…….

Tham khảo Luật Thương mại năm 2005…….

Tham khảo Luật Quảng cáo năm 2012…..

Dựa trên nhu cầu và khả năng của hai bên:

Ngày ……. tháng ……. năm ………., tại …………………, chúng tôi gồm có:

ĐẠI DIỆN BÊN A:

Ông/bà: …………………………………. Năm sinh: ……………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………………… do cơ quan ……………………….. cấp ngày ……………….

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………..

ĐẠI DIỆN BÊN B:

Ông/bà: ………………………………….     Năm sinh: ……………..

Số CMND/CCCD: …………………… do cơ quan …………………………………… cấp ngày …………………….

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………..

Website: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi thảo luận và đồng ý, hai bên đã thống nhất các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Theo thỏa thuận này, Bên A sẽ thuê Bên B để thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

Bên A sẽ cung cấp ý tưởng và thông tin liên quan đến sản phẩm …………… cần được quảng bá cho Bên B.

Bên B sẽ đảm nhận việc tạo nội dung đánh giá sản phẩm của Bên A dưới dạng hình ảnh và video, sau đó đăng tải các sản phẩm đã được sản xuất lên trang Fanpage cá nhân của Bên B tại địa chỉ: ……………………………………………………

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

1. Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng quảng cáo Facebook này được xác định như sau: …………………. VNĐ (Bằng chữ: ……………………….. đồng chẵn).

2. Phương thức thanh toán

Bên A sẽ tiến hành thanh toán cho Bên B thông qua chuyển khoản theo thông tin sau và sẽ chia thành hai lần thanh toán như sau:

Lần 1: Bên A sẽ thanh toán trước (…%….) giá trị hợp đồng ngay sau khi hợp đồng được ký kết bởi cả hai bên.

Lần 2: Bên A sẽ thanh toán số tiền còn lại (…%..) trong vòng (…ngày..) làm việc sau khi Bên B đã thành công đăng tải những đánh giá sản phẩm lên trang Fanpage cá nhân.

Thông tin tài khoản thanh toán:

Số tài khoản: ………………………….…….………….

Tên chủ tài khoản:………………..………………..

Ngân hàng: ……………….…………………..

ĐIỀU 3: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký hợp đồng cho đến ngày ………………….

Trong thời hạn hợp đồng, Bên B sẽ phải đăng tải và hiển thị hình ảnh cùng video đánh giá sản phẩm của Bên A trên Trang cá nhân của Bên B.

Bên B không được xóa bài đánh giá sản phẩm của Bên A trong bất kỳ trường hợp nào, trừ khi Bên A vi phạm pháp luật hoặc các quy định khác.

ĐIỀU 4: CÁC QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

Trách nhiệm của Bên A.

 • Thực hiện thanh toán đúng thời hạn và đầy đủ giá trị Hợp đồng theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này.
 • Cung cấp thông tin chi tiết, trung thực và chính xác về sản phẩm, và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin mà Bên A cung cấp cho Bên B. Bên A phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin sai lệch nào gây tác động trực tiếp đến Bên B.
 • Chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tranh chấp liên quan đến thương hiệu, bản quyền và các vấn đề khác liên quan đến sản phẩm của Bên A.
 • Thông báo kịp thời về bất kỳ thay đổi nào về nội dung sản phẩm và các bài đánh giá cho Bên B. Bên B không chịu trách nhiệm đối với việc vi phạm này.
 • Bồi thường thiệt hại cho Bên B trong trường hợp vi phạm các thỏa thuận trong Hợp đồng.

Quyền của Bên A.

 • Sở hữu toàn bộ hình ảnh và video đánh giá sản phẩm do Bên B tạo ra cho Bên A, bao gồm quyền tái sử dụng trên trang fanpage cá nhân của Bên A.
 • Kiểm tra và giám sát việc thực hiện Hợp đồng của Bên B theo các thỏa thuận đã ký kết.
 • Yêu cầu Bên B báo cáo tiến độ thực hiện nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng.
 • Yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại nếu Bên B vi phạm các thỏa thuận trong Hợp đồng.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

Trách nhiệm của Bên B

 • Đảm bảo giao sản phẩm cho Bên A trước ngày …………
 • Không sử dụng hình ảnh và video đánh giá sản phẩm thuộc quyền sở hữu của Bên A mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ Bên A.
 • Cam kết không xóa bài đánh giá trên trang cá nhân trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng. (Trừ trường hợp không thể khắc phục do sản phẩm hoặc hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Bên B).
 • Bồi thường thiệt hại cho Bên A trong trường hợp vi phạm các thỏa thuận trong Hợp đồng.
 • Báo cáo tiến độ công việc đang được thực hiện cho Bên A.

Quyền của Bên B

 • Yêu cầu Bên A thanh toán đúng hạn theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng.
 • Nhận được chi phí sử dụng hình ảnh mà Bên A đã sử dụng và đăng trên trang fanpage cá nhân của Bên A với mức phí thỏa thuận cố định đã được nêu.
 • Yêu cầu Bên A cung cấp đầy đủ tài liệu pháp lý về sản phẩm trước khi thực hiện việc sản xuất hình ảnh và video đánh giá. Nếu nội dung yêu cầu từ Bên A vi phạm pháp luật hoặc thông tin về sản phẩm vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các quyền khác, thì Bên B có quyền từ chối thực hiện theo thỏa thuận.
 • Được hỗ trợ từ Bên A trong việc truyền thông và khắc phục những scandal liên quan đến sản phẩm hoặc công ty, ảnh hưởng đến hình ảnh và danh dự của cả hai bên (nếu có).

ĐIỀU 6: XỬ PHẠT HỢP ĐỒNG

Bên A: Trường hợp không thực hiện thanh toán đúng hạn cho bên B như đã cam kết, bên A sẽ bị áp dụng lãi suất quá hạn theo quy định của ngân hàng ………………………………. và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bên B: Trường hợp không đảm bảo việc đăng tải hình ảnh và video trên trang cá nhân, bên B sẽ bị phạt ……..% giá trị của Hợp đồng.

ĐIỀU 7: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG MỘT PHÍA

Bên A: Trường hợp không thực hiện thanh toán đúng hạn cho bên B theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng quảng cáo trên Facebook, bên B có quyền chấm dứt thỏa thuận một phía và yêu cầu bên A thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng quy định tại Điều 2 của Hợp đồng.

Bên B: Trừ trường hợp không thể khắc phục như: trang cá nhân bị mất hoặc bị hack, hình ảnh, video vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam hoặc gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, video hoặc trang fanpage cá nhân bị hacker tố cáo…

Nếu bên B không đảm bảo việc đăng tải hình ảnh, video lên trang cá nhân theo cam kết, bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng một phía và yêu cầu bên B phải chịu phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo như các điều đã  thỏa thuận trong Hợp đồng.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hợp đồng này có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết. Mọi sửa đổi và bổ sung phải được cả hai bên thỏa thuận và lưu thành văn bản.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh, các bên sẽ thương lượng và giải quyết tôn trọng quyền lợi của nhau. Trường hợp không thể đạt được thoả thuận, một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật đã đề ra.

Cả hai bên đã đọc và hiểu toàn bộ nội dung của Hợp đồng này, đồng ý với tất cả những điều khoản ghi trong Hợp đồng, không có bất kỳ sự bất đồng nào. Bên A và bên B đã tự nguyện ký tên/đóng dấu/đánh dấu vào Hợp đồng này.

Hợp đồng này sẽ được lập thành (……) bản và có giá trị pháp lý giống như nhau, mỗi bên giữ …. bản để  làm bằng chứng.

     BÊN A                                                                                BÊN B

    (Ký, ghi rõ họ tên)                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn đã hiểu rõ về Mẫu hợp đồng chạy quảng cáo facebook mới nhất sau khi đọc bài viết này, phải không? Dù bạn là khách hàng hay nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo, hãy tuân thủ các điều khoản đã thỏa thuận để bảo vệ quyền lợi của mình. Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích và giá trị.

???????? Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hỗ trợ cho việc phát triển kênh Facebook của mình tại Limoseo vui lòng tham khảo tại đây:

???? Dịch vụ SEO Fanpage

???? Dịch vụ quảng cáo Facebook

???? Dịch vụ quản trị Fanpage

???? Tăng share livestream Facebook

Limoseo - Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Limoseo – Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Đánh giá