icon-mess
Chat Zalo
(24/7)
zalo

Hướng dẫn viết hoa chữ cái đầu trong google sheet – Limoseo

Chỉnh sửa cách viết hoa văn bản trong Google Trang tính có vẻ như là một “nhiệm vụ” khó khăn vì chúng ta không thấy tùy chọn như vậy trong menu. Nếu bạn chưa quen với Google Trang tính, hãy xem hướng dẫn sau của Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo, trong đó chúng tôi sẽ giải thích các cách khác nhau để viết hoa chữ cái đầu trong google sheet hoặc chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường và chữ hoa.

Hướng dẫn viết hoa chữ cái đầu trong google sheet - Limoseo

1. Viết hoa chữ cái đầu trong google sheet của mỗi từ

Trong Google Sheets, bạn có thể sử dụng tính năng tích hợp của hàm PROPER để chuyển đổi văn bản thành dạng Proper, trong đó chữ cái đầu tiên của mỗi từ được viết hoa và các chữ cái còn lại được viết thường. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn định dạng lại văn bản để đảm bảo tính thống nhất và dễ đọc.

Để chuyển đổi nội dung của một cột văn bản thành dạng Proper và hiển thị kết quả trong một cột khác, bạn có thể làm như sau:

  • Bước 1: Lưu nội dung của cột văn bản vào một cột bất kỳ trong bảng tính và chọn ô đầu tiên của cột khác để hiển thị kết quả.
  • Bước 2: Nhập công thức “=PROPER(A2)” vào ô đầu tiên của cột kết quả. Trong đó, “A2” là địa chỉ ô chứa nội dung văn bản cần chuyển đổi.
  • Bước 3: Sao chép công thức này từ ô đầu tiên đến ô cuối cùng của cột kết quả để áp dụng cho toàn bộ cột.
  • Bước 4: Nếu bạn muốn lưu kết quả chuyển đổi này như một giá trị tĩnh, bạn có thể sao chép và dán kết quả của công thức dưới dạng giá trị. Điều này đảm bảo rằng kết quả sẽ không thay đổi nếu bạn thay đổi hoặc xóa nội dung văn bản trong cột gốc.

Ví dụ, nếu bạn có cột A chứa nội dung văn bản “hOw to Use google sheetS”, bạn có thể chuyển đổi nó thành dạng Proper bằng cách nhập công thức “=PROPER(A2)” vào ô đầu tiên của cột B. Kết quả sẽ hiển thị là “How To Use Google Sheets”. Sau đó, bạn có thể sao chép công thức này từ ô B2 đến ô B9 để áp dụng cho toàn bộ cột B. Nếu bạn muốn lưu kết quả chuyển đổi này như một giá trị tĩnh, bạn có thể sao chép và dán kết quả của công thức dưới dạng giá trị.

Viết hoa chữ cái đầu trong google sheet của mỗi từ

2. Viết hoa chữ cái đầu trong google sheet của cả chuỗi văn bản

Một tình huống phổ biến khác là khi bạn muốn viết hoa chữ cái đầu tiên của một từ trong mỗi ô. Mặc dù Google Trang tính không có tính năng riêng cho việc này nhưng bạn có thể dễ dàng thực hiện việc này bằng cách kết nối nó với một số công thức.

Lấy bảng dữ liệu dưới đây làm ví dụ. Để viết chữ cái đầu tiên của toàn bộ chuỗi:

  • Bước 1: Lưu nội dung cột A và click vào dòng đầu tiên của cột B.
  • Bước 2: Viết chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong công thức dưới đây:

=UPPER(LEFT(A2,1))&RIGHT(A2,LEN(A2)-1)

  •  Bước 3: Sao chép và dán công thức này từ ô B2 sang ô B9.

Công thức trên hoạt động bằng cách viết hoa chữ cái đầu tiên của ô. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng kết hợp các hàm UPPER và LEFT.

Phần còn lại của nội dung văn bản được trích xuất bằng công thức RIGHT, sau đó được thêm vào chữ in hoa đầu tiên. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng ký hiệu nối (&). Tuy nhiên, nếu bạn muốn viết hoa chữ cái đầu tiên, nhưng đảm bảo phần còn lại của văn bản là chữ thường, bạn có thể sử dụng công thức dưới đây:

=REPLACE(LOWER(A2),1,1,UPPER(LEFT(A2,1)))

Công thức trên sử dụng hàm REPLACE để thay thế chữ cái đầu tiên bằng chữ hoa và cũng chuyển đổi phần còn lại của nội dung thành chữ thường bằng cách sử dụng hàm LOWER. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng phím Shift/Caps lock. Bạn có thể sử dụng phím Capslock hoặc giữ phím shift để nhập chữ cái đầu tiên của chuỗi.

Viết hoa chữ cái đầu trong google sheet của cả chuỗi văn bản

3. Viết hoa tất cả các chữ cái trong chuỗi

Bạn có thể sử dụng hàm UPPER của Google Sheet để chuyển đổi tất cả các chữ cái trong một chuỗi văn bản từ chữ thường sang chữ hoa. Điều này rất hữu ích khi bạn cần định dạng lại văn bản để đảm bảo tính thống nhất và dễ đọc.

Ngoài ra, khi bạn gặp các văn bản sử dụng tên viết tắt của cơ quan, tổ chức nước ngoài, thì việc viết hoa tất cả các chữ cái trong chuỗi là một quy tắc phổ biến.

Ví dụ, nếu bạn muốn chuyển đổi chuỗi “hello world” thành “HELLO WORLD”, bạn có thể nhập công thức “=UPPER(C4)” vào ô trống trong bảng tính của Google Sheet. Trong đó, “C4” là địa chỉ ô chứa chuỗi “hello world”. Sau đó, kết quả sẽ hiển thị trong ô đó là “HELLO WORLD”.

4. Viết thường hết toàn bộ các chữ viết hoa trong google sheet

Không giống như chữ hoa, nó chuyển đổi thành chữ thường, vì vậy bạn nên chuyển đổi tất cả các ký tự thành chữ hoa. Ở đây chúng tôi sử dụng hàm LOWER. Công thức: =LOWER(kí tự)

Ví dụ, nếu bạn muốn chữ thường trong ô A1. Đặt con trỏ chuột vào bất kỳ ô nào mà bạn muốn hiển thị kết quả, chẳng hạn như cột B1, rồi nhập công thức: = LOWER(B1). Chạy lệnh và kiểm tra lại kết quả bằng cách nhấn Enter.

Trên đây Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo đã hướng dẫn cách viết hoa chữ cái đầu trong google sheet với một vài công thức đơn giản. Nếu thấy bài viết hay và hữu ích hãy chia sẻ cho bạn bè nhé.

Limoseo - Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Limoseo – Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Để lại đánh giá tại đây nhé!