icon-mess
Chat Zalo
(24/7)
zalo

Cách thêm tiền tố và hậu tố vào ô trong google sheets

Bạn có muốn thêm tiền tố hoặc hậu tố vào một dải ô không? Bài viết này Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo sẽ hướng dẫn bạn cách dễ dàng Thêm tiền tố và hậu tố vào ô trong google sheets bằng các hàm và công thức. 

Cách Thêm tiền tố và hậu tố vào ô trong google sheets

1. Cách Thêm tiền tố và hậu tố vào ô trong google sheets

 • Cách thêm tiền tố vào phạm vi ô: Nhập công thức sau: =arrayformula(“GITIHO-” & A2:A5). Sheets sẽ hiển thị kết quả trong một ô trống, khi đó bạn hãy nhấn nhấn Enter. Trong đó:
  • GITIHO-: tiền tố bạn muốn chèn;
  • A2:A5: Phạm vi ô để dán tiền tố. Cách thêm tiền tố/hậu tố vào ô trong Google Sheets
 • Cách thêm hậu tố vào phạm vi ô: Nhập công thức sau: =arrayformula(A2:A5 &”-ADMIN”) Hiển thị kết quả trong một ô trống và nhấn Enter. Trong đó:
  • A2:A5: Phạm vi ô để chèn hậu tố;
  • -ADMIN: Hậu tố để chèn. 
 • Cách thêm tiền tố/hậu tố vào ô trong Google Sheets: Nhập công thức sau: =arrayformula(“GITIHO-” & A2:A5 & “-ADMIN”) Hiển thị kết quả trong một ô trống và nhấn Enter. Trong đó:
  • GITIHO- và -ADMIN: Tiền tố và hậu tố để chèn.
  • A2:A5: Phạm vi ô để chèn tiền tố và hậu tố. Cách thêm tiền tố/hậu tố vào ô trong Google Sheets

Trên đây là các bước để Thêm tiền tố và hậu tố vào ô trong google sheets.

Hàm nhân trong google sheet

2. Hàm nhân trong google sheet

Trong hướng dẫn này, Limoseo sẽ trình bày các phương pháp khác nhau mà bạn có thể chọn khi cần nhân các số, ô hoặc cột khác nhau trong bảng dữ liệu Google Trang tính. 

2.1 Nhân hai số trong Google Sheets

Nếu bạn có hai số hoặc số trong hai ô mà bạn muốn nhân, Google Trang tính sẽ cung cấp một cách để thực hiện điều đó.

 • Sử dụng hàm tính toán MULTIPLY .

Nhân các số là một phương pháp phổ biến, vì vậy, Google Trang tính có chức năng MULTIPLY đặc biệt cho chức năng này (cũng có sẵn trong MS Excel).

Hàm MULTIPLY này rất hữu ích khi bạn chỉ có hai số và muốn có kết quả nhanh chóng.

Bạn cũng có thể sử dụng để tham chiếu tới nhân các ô trong hai cột khác nhau. Ví dụ: nếu bạn có 12 trong ô A1 và 14 trong ô A2, bạn có thể sử dụng các công thức sau để đạt được kết quả tương tự:

 = MULTIPLY(A1, A2)

Trong trường hợp này, hàm MULTIPLY chỉ hoạt động với hai đối số, nhưng biểu thức sẽ báo lỗi nếu có nhiều hơn hai đối số. Bạn cũng có thể nhân hai kết quả công thức hoặc phạm vi được đặt tên tham chiếu đến một ô.

Sử dụng toán tử MULTIPLY .

Bạn cũng có thể sử dụng toán tử nhân (dấu hoa thị) để nhân nhanh hai hoặc nhiều ô/số trong Google Trang tính.

Để nhân hai số (12 và 14), bạn có thể sử dụng công thức sau:

 = 12*14

Nếu các giá trị này nằm lần lượt trong ô A1 và A2, bạn có thể sử dụng công thức sau:

 =A1*A2

Bạn có thể nhân ba hoặc nhiều giá trị bằng cách sử dụng toán tử nhân. Chỉ cần sử dụng toán tử nhân giữa các giá trị mà bạn muốn nhân.

Ví dụ: nếu bạn có các giá trị trong ô A1, A2 và A3, bạn có thể sử dụng công thức sau:

 =A1*A2*A3

Cũng lưu ý rằng nếu bất kỳ ô nào trong số này trống, công thức sẽ trả về 0.

Một điều quan trọng cần biết khi sử dụng các hàm tính toán là tuân theo thứ tự ưu tiên. 

Ví dụ: Nếu bạn sử dụng công thức như ví dụ dưới đây, kết quả trả về sẽ là 170 (vì đầu tiên máy sẽ thực hiện phép nhân và sau đó cộng thêm 2 vào kết quả):

 =12*14+2

Trong trường hợp bạn muốn cộng 2 với 14 trước rồi nhân sau, cần sử dụng công thức dưới đây (trong đó dấu ngoặc được sử dụng để phân tách rõ ràng các phần cần được tính toán trước):

 =12*(14+2)

Hàm nhân trong google sheet

2.2 Nhân hai cột trong Google Sheets

Trong khi các ví dụ trên đề cập đến việc nhân các giá trị hoặc ô đơn lẻ, trong phần này, Limoseo sẽ chỉ cho bạn cách nhân hai cột (hoặc là nhân nhiều hơn hai cột) với một công thức đơn giản.

Giả sử bạn có bảng dữ liệu và muốn lấy giá trị nhân của các ô trong hàng trong cột C.

Dưới đây là công thức để thực hiện Cách nhân các cột trong Google Sheet:

 =ARRAYFORMULA(A1:A10*B1:B10)

Vì đây là một công thức mảng, bạn chỉ cần nhập vào ô số hiệu C1 và nó sẽ tự động điền vào phần còn lại của các ô trong cột.

Ngoài ra, khi sử dụng công thức mảng, bạn không thể xóa hoặc chỉnh sửa một phần của mảng kết quả. Tuy nhiên, toàn bộ mảng có thể bị xóa nếu muốn.

Bạn cũng có thể sử dụng công thức sau để nhân các ô trong hàng trước rồi sao chép công thức cho tất cả các ô trong cột. Đây không phải là công thức mảng nên bạn có thể tùy ý thay đổi, chỉnh sửa từng ô. Nếu bạn muốn lấy tổng của tất cả các giá trị được nhân trong một ô, bạn có thể sử dụng hàm SUMPRODUCT trong công thức sau.

 =SUMPRODUCT(A1:A10*B1:B10)

Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo ở trên đã chỉ ra cách để Thêm tiền tố và hậu tố vào ô trong google sheets cũng như cách nhân các số, các ô và các cột trong Google trang tính. Limoseo hi vọng các hướng dẫn trên sẽ giúp ích cho công việc của các bạn. Đừng quên like, share cho người nhà, bạn bè để cùng biết cũng như comment nếu còn thắc mắc và follow Limoseo để nhận được thông tin mới một cách nhanh nhất nhé.

Limoseo - Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Limoseo – Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Đánh giá