icon-mess
Chat Zalo
(24/7)
zalo

Tách 1 số thành các chữ số riêng lẻ trong google sheet

Để tách 1 số thành các chữ số riêng lẻ trong Google Sheet, bạn có thể sử dụng hàm MID. Hướng dẫn này sẽ giới thiệu cho bạn cách sử dụng hàm MID “văn bản” để phân tách số trong Google Sheet. Dưới đây là các bước giải thích về cách tách một số thành các chữ số riêng lẻ trong Google Sheet của Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo.

1. Hàm tách 1 số thành chữ số riêng lẻ trong Google Sheet

Hàm MID(chuỗi; bắt_đầu_tại; trích_xuất_độ_dài) được sử dụng để trích xuất một phần của chuỗi dữ liệu trong Google Sheet. Trước khi chúng ta tìm hiểu cách chia số thành các chữ số, hãy xem ví dụ dưới đây.

Ví dụ về hàm MID: =mid(“InfoInspired”;5;8)

Trong ví dụ trên, hàm MID sẽ trả về kết quả “Inspired”. Dựa trên cú pháp, chuỗi “InfoInspired” được coi là chuỗi dữ liệu. Bằng công thức này, chúng ta trích xuất 8 ký tự từ vị trí thứ 5 (bắt_đầu_tại), tức là ký tự “I”. Do đó, kết quả là “Inspired”.

Điều này có nghĩa là chúng ta có thể trích xuất bất kỳ số lượng ký tự nào từ bất kỳ vị trí nào trong một chuỗi. Hàm MID cũng áp dụng cho các số vì nó xem các số như một chuỗi dữ liệu.

Vì vậy, hàm MID là câu trả lời cho việc trích xuất hoặc cắt một phần của từ hoặc câu trong Google Sheet. Hàm MID trả về một số lượng ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản, bắt đầu từ vị trí do bạn chỉ định, dựa vào số lượng ký tự do bạn chỉ định. Hàm MID luôn luôn đếm mỗi ký tự là 1, cho dù đó là byte đơn hay byte kép, bất kể thiết đặt ngôn ngữ mặc định là gì.

Cú pháp

2. Cách tách 1 số thành các chữ số riêng lẻ trong google sheet bằng hàm MID

Như đã đề cập trước đó, trong Google Sheet, hàm MID được sử dụng để xử lý văn bản và coi các số là chuỗi. Vì vậy, bạn có thể áp dụng cùng phương pháp (tách văn bản) để tách 1 số thành các chữ số riêng lẻ trong google sheet.

Dưới đây là ví dụ về việc sử dụng hàm MID để tách chữ số từ một số trong Google Sheet.

Bước đầu tiên là tạo một bảng tính mẫu. Trong ô A2, nhập số 1234567 mà chúng ta muốn tách thành các chữ số riêng biệt. Số này có 7 chữ số và chúng ta sẽ trích xuất từng chữ số bằng cách sử dụng 7 công thức MID trong các ô B2: H2. Bạn có thể thêm ví dụ khác ở hàng thứ 3. Lưu ý: Để lấy kết quả là số (định dạng số) sau khi sử dụng hàm MID để tách chữ số, bạn có thể nhân kết quả với #1.

Bạn có thể áp dụng các công thức này trong phạm vi B2: H2 (xem ảnh chụp màn hình) để tách chữ số từ số học trong Google Sheet. Hãy để tôi giải thích công thức trong ô C2 dưới đây một cách chi tiết. =mid(A2;2;1)

Công thức trên sẽ trích xuất chữ số thứ hai từ số 1234567. Theo cú pháp, 1234567 là chuỗi, 2 là vị trí bắt đầu trích xuất và 1 là số chữ số cần trích xuất.

Kết quả đầu ra sẽ là văn bản, vì vậy để chuyển đổi thành số, bạn có thể nhân kết quả của công thức với #1 như dưới đây. =mid(A2;2;1)*1

Cách tách 1 số thành các chữ số riêng lẻ trong google sheet bằng hàm MID

3. Công thức MID động trong Google Sheet (Công thức mảng MID)

Thay vì sử dụng nhiều công thức MID, bạn có thể tự động giải nén bằng cách sử dụng hàm ROW hoặc SEQUENCE như sau.

  • Sử dụng MID với ROW:

Hãy xem công thức sau đây: =ArrayFormula(mid(A2;row(A1:A7);1)*1)

Hàm ROW cung cấp các số từ 1 đến 7 cho đối số “bắt_đầu_tại” của hàm MID. Công thức trên trích xuất các chữ số từ 1 đến 7 (giả sử số trong ô A2 là 1234567) và đặt chúng vào các hàng khác nhau.

Nếu công thức này được đặt trong ô B2, kết quả sẽ hiển thị trong dải ô B2:B8. Nếu bạn muốn các chữ số hiển thị trong dải ô B2:H2, bạn có thể sử dụng hàm TRANSPOSE. =ArrayFormula(TRANSPOSE(mid(A2;row(A1:A7);1)*1))

Tuy nhiên, công thức này không hoạt động linh hoạt. Hiện tại, trong ô A2, chúng ta có tổng cộng 7 chữ số. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã sử dụng A1:A7 trong hàm ROW. Nếu số chữ số là 11, phạm vi hàng của công thức sẽ là A1:A11.

Công thức dưới đây giải quyết vấn đề này. Nó có thể chia một số thành các ô riêng biệt mà không cần quan tâm đến số lượng chữ số. Chúng tôi đã sử dụng hàm LEN và INDIRECT cho mục đích này. =ArrayFormula(mid(A2;row(A1:indirect(“A”&len(A2)));1)*1)

Tách 1 số thành các chữ số riêng lẻ trong google sheet
  • MID với Sequence

Thay vì sử dụng công thức MID, bạn có thể sử dụng một kết hợp của MID, SEQUENCE và LEN trong ô B2 như sau. Đây là một công thức mảng khác để chia một số thành các chữ số trong Google Sheet. =ArrayFormula(mid(A2;sequence(len(A2));1)*1)

Trong đó, sequence(len(A2)) cung cấp một nguồn dữ liệu các số 1, 2, 3… với số lượng tối đa bằng độ dài của số trong ô A2 cho hàm MID. Mong rằng bạn có thể hiểu các bước để chia số thành các chữ số trong Google Sheet.

Bây giờ có thể có một câu hỏi thực sự nảy sinh trong đầu bạn. Tại sao chúng ta cần chia một số? Tôi đã sử dụng hàm này để tạo một công cụ chuyển đổi số thành từ trong Google Sheet. Tuy nhiên, tôi không thể đoán được cách mà mọi người có thể sử dụng một hàm trong bảng tính. Vì vậy, việc sử dụng nó phụ thuộc vào người dùng và mục đích sử dụng cụ thể.

Qua bài viết này, Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo đã hướng dẫn bạn cách tách 1 số thành các chữ số riêng lẻ trong google sheet. Chúc bạn thành công.

Limoseo - Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Limoseo – Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Đánh giá