icon-mess
Chat Zalo
(24/7)
zalo

Mẫu hợp đồng thiết kế website mới nhất hiện nay | Limoseo

Hiện nay, để giới thiệu bản thân, tìm kiếm khách hàng và xây dựng thương hiệu, việc tạo ra một trang web trên internet là một lựa chọn hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Khi bạn đã tìm được một nhà thiết kế chuyên nghiệp và đáng tin cậy, việc ký kết hợp đồng thiết kế website cũng là một yếu tố quan trọng cần được xem xét. Dưới đây là một Mẫu hợp đồng thiết kế website mà Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo muốn chia sẻ để bạn tham khảo.

1. Hợp đồng thiết kế website là gì?

Hợp đồng thiết kế trang web là một thỏa thuận giữa công ty thiết kế và đối tác về việc triển khai dự án thiết kế trang web và các điều khoản liên quan đến yêu cầu thiết kế. Hợp đồng này định rõ quyền và nghĩa vụ của hai bên để đảm bảo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thiết kế trang web thành công.

Hợp đồng thiết kế website là gì

2. Tại sao phải ký kết hợp đồng thiết kế website?

Ký kết hợp đồng thiết kế trang web là một bước quan trọng để tạo nền tảng pháp lý trong quá trình hợp tác giữa hai bên và có nhiều lý do để tiến hành ký kết hợp đồng này.

Hợp đồng cung cấp căn cứ rõ ràng để tránh các tranh chấp: Bằng cách định rõ và chi tiết hoạt động thiết kế trang web và các vấn đề liên quan, hợp đồng giúp hai bên hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Đối với cả hai bên, hợp đồng trở thành một tài liệu liệt kê chi tiết các yêu cầu cần đạt được trong dự án thiết kế trang web. Quá trình theo dõi dự án sẽ trở nên dễ dàng hơn. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn, hợp đồng sẽ là căn cứ để bảo vệ quyền lợi của mỗi bên.

Hợp đồng chi tiết sẽ tạo ra sự ràng buộc để đảm bảo các đơn vị không lơ là với dự án. Có nhiều công ty có thể nhận quá nhiều dự án mà không thể quản lý tốt, hoặc yêu cầu công nghệ vượt quá khả năng của họ, dẫn đến việc họ bỏ bê dự án của bạn hoặc chỉ tiến hành một cách chậm rãi mà không hoàn thành. Trong tình huống đó, hợp đồng trở thành vũ khí mạnh nhất để đẩy nhanh tiến độ hoặc đòi hỏi bồi thường theo điều khoản đã quy định.

Nếu đơn vị thiết kế trang web không tuân thủ cam kết đã ghi trong hợp đồng, bạn có quyền khiếu nại và đòi hỏi bồi thường theo cam kết đã thỏa thuận. Vậy Mẫu hợp đồng thiết kế website cần có những yếu tố nào? 

Tại sao phải ký kết hợp đồng thiết kế website

3. Yêu cầu bắt buộc khi ký hợp đồng thiết kế website

Sau đây là những Yêu cầu khi ký hợp đồng thiết kế website: 

 • Việc lập một danh sách chi tiết về các yêu cầu muốn thực hiện trên trang web là cần thiết. Nếu bạn có ý tưởng về một chức năng mới mà cần được lập trình trên trang web, hãy mô tả nó một cách cụ thể. (Nếu có hình ảnh hoặc ví dụ trang web để minh họa, hãy gửi chúng trong yêu cầu cho công ty thiết kế web để họ có căn cứ để nghiên cứu và tư vấn bạn một cách chính xác hơn.)
 • Hãy tìm hiểu các trường hợp thất bại trong việc thuê công ty thiết kế web, dự đoán mọi khả năng xấu có thể xảy ra, nghiên cứu các lỗi mà các trang web khác đang gặp phải, tự tìm giải pháp và ghi chú rõ ràng trong hợp đồng.
 • Hợp đồng thiết kế web nên có các điều khoản và quy định được ghi chú thật chi tiết.
 • Cần quy định rõ ràng về nghĩa vụ của hai bên trong trường hợp xảy ra sự cố, bao gồm cả các mức phạt tương ứng với từng lỗi của mỗi bên.
 • Nếu có thể, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ một luật sư chuyên nghiệp để giúp bạn lập một hợp đồng chi tiết và hoàn hảo nhất.
Yêu cầu bắt buộc khi ký hợp đồng thiết kế website

4. Mẫu hợp đồng thiết kế website

Sau đây Limoseo xin gửi đến các bạn một Mẫu hợp đồng thiết kế website, các bạn hãy tham khảo nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

(V/v: Thiết kế website )

– Căn cứ pháp lý các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trên internet.

– Căn cứ pháp lý các quy định tại Bộ luật Dân sự và Luật Thương mại.

Hôm nay, ngày [Ngày], chúng tôi gồm:

Bên A: [Tên công ty/thành viên đại diện]

Địa chỉ: [Địa chỉ công ty]

Số điện thoại: [Số điện thoại]

Email: [Địa chỉ email]

Bên B: [Tên khách hàng/thành viên đại diện]

Địa chỉ: [Địa chỉ khách hàng]

Số điện thoại: [Số điện thoại]

Email: [Địa chỉ email]

Đồng ý ký kết hợp đồng thiết kế website theo các điều khoản và điều kiện sau đây: 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Theo yêu cầu của bên A, bên B đồng ý thực hiện thiết kế Phần Mềm Trang web BBBB.vn cho bên A. Cấu trúc và chức năng của phần mềm trang web được mô tả chi tiết trong “Bảng mô tả” đính kèm hợp đồng này. Trong quá trình triển khai, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi và thống nhất để đạt hiệu quả cao hơn.

1.3. Bên B sẽ thành lập một Nhóm Dự án bao gồm 2 kỹ sư lập trình và một Phó giám đốc làm Trưởng dự án để thực hiện hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện, mọi vấn đề phát sinh sẽ được thảo luận và đồng ý bằng văn bản qua người đại diện của hai bên.

1.4. Thời gian thực hiện: Hợp đồng này sẽ được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Chi tiết về lộ trình công việc sẽ được thực hiện theo “Bản kế hoạch phát triển trang web” được thống nhất.

BỘ PHẬN 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, THỜI GIAN & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá trị hợp đồng:

Tổng giá trị hợp đồng là 28.000.000 đồng (Hai mươi tám triệu đồng), đã bao gồm thuế. Giá này cũng bao gồm chi phí bản quyền của các phần mềm nền như hệ điều hành của máy chủ và cơ sở dữ liệu trong năm đầu. Tuy nhiên, phí thuê tên miền và hosting (nơi lưu trữ phần mềm website trên internet) không được tính trong giá này.

2.2. Thời gian thanh toán:

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo 2 đợt như sau:

 • Đợt 1: 30% tổng giá trị hợp đồng ngay sau khi ký hợp đồng.
 • Đợt 2: 60% tổng giá trị hợp đồng ngay sau khi website chính thức hoạt động.
 • Đợt 3: 10% tổng giá trị hợp đồng còn lại sau khi website chính thức hoạt động ổn định trong một năm.

2.3. Phương thức thanh toán:

Phương thức thanh toán có thể là tiền mặt hoặc chuyển khoản. Bên B sẽ cấp hóa đơn cho Bên A sau khi nhận được thanh toán cho mỗi đợt.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC BÊN

3.1. Quyền và nhiệm vụ của bên A:

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện công việc theo thỏa thuận tại Điều 1 của hợp đồng này.

 • Cung cấp cho bên B trang thiết bị và tài liệu cần thiết cho bên B trong quá trình triển khai công việc.
 • Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại do sự bất cẩn nghiêm trọng hoặc do hành vi sai trái cố ý của nhân viên Bên B.
 • Bảo vệ cho bên B khỏi những khiếu nại phát sinh, nếu có, ngoài phạm vi dịch vụ do bên B cung cấp.
 • Thanh toán phí dịch vụ đúng thời hạn đã thỏa thuận. Trong trường hợp thanh toán chậm, bên A phải trả lãi chậm trả trên số tiền chậm thanh toán.
 • Các quyền và nhiệm vụ khác của bên thuê dịch vụ theo quy định của pháp luật.

3.2. Quyền và nhiệm vụ của bên B:

 • Thực hiện đúng nội dung công việc đã được ký trong hợp đồng.
 • Thông báo cho bên A tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho bên A để bàn bạc, giải quyết.
 • Hoàn trả cho bên A các trang thiết bị và tài liệu sau khi hoàn thành dự án.
 • Trong quá trình triển khai, nếu bên B có nhu cầu thay đổi người thực hiện dự án, bên B phải thông báo chính thức bằng văn bản cho bên A. Tuy nhiên, bên B vẫn phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.
 • Các quyền và nhiệm vụ khác của bên cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: KIỂM TRA VÀ NHIỆM THU

Hai bên sẽ thực hiện quá trình kiểm tra và nghiệm thu Phần Mềm Website khi đạt đủ các điều kiện sau đây:

 • Phần Mềm Website đã được thiết kế đúng như thỏa thuận được đồng ý giữa hai bên.
 • Các tính toán và việc đưa nội dung lên website được thực hiện chính xác.
 • Trưởng dự án và Phó dự án của hai bên sẽ ký kết biên bản nghiệm thu.

Trong trường hợp Bên A có yêu cầu thay đổi hoặc điều chỉnh thêm, ngoài phạm vi nghiệm thu ban đầu và ngoài thời gian và nội dung bảo hành đã thỏa thuận trước đó, hai bên sẽ thảo luận và đồng ý về thời gian và chi phí thực hiện.

ĐIỀU 5: CÀI ĐẶT, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BÀN GIAO

5.1. Triển khai:

 • Bên B phải triển khai phần mềm website lên máy chủ, đảm bảo người dùng có thể truy cập từ bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet.
 • Bên A cung cấp cho Bên B tên người dùng và mật khẩu của tên miền và dịch vụ lưu trữ hiện có.

5.2. Hướng dẫn sử dụng:

 • Bên B có trách nhiệm đào tạo người dùng về cách sử dụng phần mềm và bảo trì hệ thống cho Bên A.
 • Nếu Bên A thay đổi người dùng và cần Bên B đào tạo lại, Bên B phải cung cấp hỗ trợ miễn phí.

5.3. Bàn giao:

Sau khi hoàn thành quá trình nghiệm thu Phần Mềm Website, Bên B sẽ bàn giao hệ thống cho Bên A. Nội dung bàn giao bao gồm:

 • Tất cả mã nguồn của phần mềm website trên đĩa CD ROM.
 • Tên người dùng và mật khẩu cho Ban Quản Trị hệ thống website.

ĐIỀU 6: BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ

6.1. Bảo hành:

Phần Mềm Website sẽ được Bên B bảo hành miễn phí trong 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. Các điều kiện và phương thức bảo hành như sau:

 • Trong tháng đầu tiên sau khi website chính thức hoạt động, Bên B phải giám sát toàn bộ hoạt động của website và sửa chữa lỗi trong thời hạn tối đa 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin.
 • Trong trường hợp xảy ra lỗi hệ thống nghiêm trọng làm gián đoạn hoạt động, Bên A sẽ thông báo cho Bên B bằng mọi phương tiện nhanh nhất có thể, và Bên B phải khắc phục trong thời gian tối đa là 24 giờ (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
 • Đối với các sai sót hoặc yêu cầu chỉnh sửa để tăng cường tiện ích sử dụng, Bên A có thể thông báo cho Bên B để thỏa thuận phương thức và thời gian giải quyết.
 • Trong trường hợp sai sót do ban quản trị hệ thống gây ra, Bên B sẽ hỗ trợ giải quyết thông qua điện thoại, email, fax.

Trong thời gian bảo hành, nếu có yêu cầu mới như chỉnh sửa chức năng, thay đổi giao diện… Bên A và Bên B sẽ thỏa thuận về phí dựa trên từng trường hợp cụ thể.

6.2. Trường hợp không được bảo hành và bảo trì:

 • Các sự cố do hỏng hóc phần cứng, điện, sét đánh, thiên tai, hỏa hoạn. Tuy nhiên, Bên B sẽ hỗ trợ sửa chữa trong thời gian ngắn nhất và tính phí theo từng trường hợp cụ thể.
 • Dữ liệu hệ thống được lưu trữ trên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ, nên Bên A không chịu trách nhiệm về mất mát dữ liệu của hệ thống trong quá trình vận hành.

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN

 • Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng nếu Bên B không thực hiện việc chuyển giao phần mềm hoặc không đáp ứng đúng cam kết về các kết quả dịch vụ. Trong trường hợp này, Bên B phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán theo hợp đồng cho Bên A.
 • Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng nếu Bên A vi phạm nội dung của hợp đồng dẫn đến việc triển khai không đúng theo lịch trình cam kết. Trong trường hợp này, phí dịch vụ sẽ được tính trên cơ sở chi phí thực tế mà Bên B đã thực hiện.

ĐIỀU 8: NHỮNG THỎA THUẬN KHÁC

8.1. Bảo vệ an ninh:

Sau khi website được hoạt động, Bên B chịu trách nhiệm bảo vệ khỏi hacker và các hình thức tấn công khác khi Bên A phát hiện những dấu hiệu bất thường như tốc độ truy cập chậm hơn bình thường hoặc không thể truy cập vào website. Bên B phải giải quyết vấn đề này trong vòng 24 giờ, đảm bảo hoạt động bình thường của website.

8.2. Phát triển ứng dụng:

Do nhu cầu thực tế, Bên A có thể yêu cầu phát triển và nâng cấp phần mềm. Trong quá trình này, Bên B sẽ làm việc trực tiếp tại văn phòng của Bên A để điều chỉnh theo yêu cầu của Bên A. Bên B sẽ không tính phí dịch vụ cho việc này, ngoại trừ chi phí di chuyển và phương tiện thực tế.

8.3. Trao đổi thông tin:

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, việc trao đổi thông tin giữa hai bên sẽ được thực hiện qua email, bao gồm thông báo, câu hỏi và bên nhận thông tin phải trả lời trong ngày hoặc chậm nhất là vào ngày hôm sau. Trong trường hợp khẩn cấp, có thể sử dụng fax hoặc điện thoại.

8.4. Bảo mật:

Hai bên cam kết và chịu trách nhiệm tuyệt đối về bảo mật thông tin của nhau trong quá trình triển khai dự án. Nếu cần, có thể ký hợp đồng bảo mật thông tin. Bên B phải tăng cường bảo vệ khỏi các xâm nhập trái phép từ bên ngoài trong quá trình phát triển hệ thống. Hai bên không được sử dụng tài liệu trao đổi cho bất kỳ tổ chức thứ ba nào mà không có sự đồng ý từ bên cung cấp tài liệu.

Nếu một bên tiết lộ hoặc sử dụng thông tin của bên kia (cố ý hoặc vô ý) gây thiệt hại cho bên kia, bên vi phạm phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

8.5. Quyền sở hữu trí tuệ:

Các bên sẽ được hưởng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định trong Luật về Quyền sở hữu Trí tuệ. Bên A sẽ là người chủ sở hữu và sở hữu tài sản liên quan đến website theo quy định của pháp luật.

8.6. Xử phạt vi phạm hợp đồng:

Trong trường hợp bên nào vi phạm các thỏa thuận trong hợp đồng này, ngoài việc phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, bên vi phạm còn phải thanh toán số tiền phạt vi phạm hợp đồng, tương đương với 8% giá trị của hợp đồng.

8.7. Chuyển máy chủ, dữ liệu:

Nếu bên A muốn chuyển dịch vụ lưu trữ hoặc máy chủ sang nhà cung cấp dịch vụ khác, bên B sẽ hỗ trợ việc chuyển dữ liệu và website cho bên A mà không tính phí.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Mọi thay đổi, bổ sung chỉ có hiệu lực khi hai bên đồng ý và thể hiện bằng văn bản.

Hợp đồng này đi kèm với các tài liệu bao gồm: Biên bản mô tả chức năng phần mềm, biên bản yêu cầu, kế hoạch triển khai – đây là các phần không thể tách rời của hợp đồng này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề, hai bên sẽ tiến hành đàm phán giải quyết với tinh thần hợp tác, tôn trọng và có lợi cho cả hai bên. Trong trường hợp không thể tự giải quyết tranh chấp, hai bên sẽ thỏa thuận để đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Minh để giải quyết. Bên thua kiện sẽ phải chịu mọi chi phí – bao gồm cả phí luật sư cho bên thắng kiện.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B

5. Phân tích của luật sư về hợp đồng thiết kế Web

Kinh phí thiết kế website thường không quá đáng kể. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp sử dụng website kéo dài trong thời gian dài. Chính vì vậy, nếu hợp đồng không được đặt chặt chẽ, thiếu các quy định rõ ràng về chế độ bảo hành, nâng cấp, xử lý sự cố… có thể dẫn đến việc mất tiền và gây thất vọng. Đặc biệt, khi dữ liệu (thông tin, hình ảnh…) trên website bị mất mát và không thể khôi phục.

Hơn nữa, việc sử dụng phần mềm, hệ điều hành… để thiết kế website là những vấn đề chuyên môn chỉ có người trong ngành Công nghệ thông tin mới hiểu rõ. Vì vậy, tốt nhất là phải yêu cầu rõ ràng và thống nhất (ghi rõ trong hợp đồng) rằng, ngoài các khoản chi phí đã quy định trong hợp đồng này, bên thuê (chủ) sẽ không phải chi thêm bất kỳ khoản phí nào khác để duy trì hoạt động bình thường của website. Đừng để xảy ra tình huống tương tự như khi đi vào một nhà hàng và sau đó phải tính tiền riêng cho từng loại rau, bún, mì… cuối cùng giá thực tế của một bữa ăn cao gấp mấy lần so với giá trên thực đơn.

Để kết luận, trong 4 năm đầu, việc thiết kế website sẽ không chịu thuế, nhưng nếu doanh nghiệp được hỗ trợ dịch vụ tên miền và máy chủ, thì sẽ phải chịu thuế 10%. Hy vọng bài viết này của Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về Mẫu hợp đồng thiết kế website và mức thuế của dịch vụ thiết kế website!

Limoseo - Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Limoseo – Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Đánh giá