icon-mess
Chat Zalo
(24/7)
zalo

Hướng dẫn viết mẫu đơn khiếu nại vi phạm bản quyền đầy đủ

Đơn khiếu nại là văn bản mà người bị ảnh hưởng bởi quyết định hoặc hành động hành chính mà họ cho rằng vi phạm pháp luật, và do đó người dân có quyền khiếu nại đối với người ra quyết định hoặc thực hiện hành động vi phạm pháp luật. Mẫu đơn khiếu nại vi phạm bản quyền là một văn bản để đề xuất khiếu nại vi phạm bản quyền. Trong bài viết sau đây, Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo sẽ hướng dẫn các bạn cách viết Mẫu đơn khiếu nại vi phạm bản quyền và đưa ra những thông tin hữu ích về vấn đề này.

Hướng dẫn viết đơn khiếu nại vi phạm bản quyền

1. Mẫu đơn khiếu nại vi phạm bản quyền là gì?

Mẫu đơn khiếu nại vi phạm bản quyền (Mẫu đơn khiếu nại DMCA)  là một biểu mẫu được thiết kế để đăng ký khiếu nại về việc vi phạm bản quyền và ghi chép những thông tin liên quan đến việc khiếu nại vi phạm bản quyền. Bằng cách sử dụng mẫu đơn này, người khiếu nại có thể tố cáo hành vi vi phạm bản quyền đến cục sở hữu trí tuệ hoặc các cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

Mẫu đơn khiếu nại vi phạm bản quyền là công cụ hữu hiệu giúp bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu trí tuệ và đảm bảo sự công bằng trong lĩnh vực sáng tạo.

Mẫu đơn khiếu nại vi phạm bản quyền là gì

2. Mẫu đơn khiếu nại vi phạm bản quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

……ngày…tháng…năm …

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về hành vi vi phạm bản quyền)

 Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ năm 2019;

Căn cứ Hành vi/Văn bản/Tác phẩm/Sáng chế……………

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

Tôi, [Họ và tên] là chủ sở hữu của tác phẩm [tên tác phẩm] được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật. Tôi đã phát hiện và có bằng chứng về việc tác phẩm của tôi đã bị vi phạm bản quyền bởi [tên đối tượng vi phạm bản quyền] khi sử dụng, tái bản hoặc phân phối trái phép tác phẩm của tôi.

Việc vi phạm bản quyền của [tên đối tượng vi phạm bản quyền] đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của tôi là chủ sở hữu của tác phẩm. Vì vậy, tôi xin nộp đơn này đến Cục Sở hữu trí tuệ để khiếu nại vi phạm bản quyền và yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ giải quyết vụ vi phạm này.

Tôi đính kèm theo đơn các bằng chứng và tài liệu để chứng minh rõ ràng việc vi phạm bản quyền của [tên đối tượng vi phạm bản quyền]. Tôi mong rằng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét và xử lý đơn khiếu nại của tôi một cách công bằng và nhanh chóng.

Trân trọng,

[Họ và tên]

3. Hướng dẫn và hồ sơ khiếu nại vi phạm bản quyền

Hướng dẫn viết Mẫu đơn khiếu nại vi phạm bản quyền như sau:

(1) Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Điền đầy đủ họ và tên của người khiếu nại. Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan hoặc tổ chức, cần ghi rõ chức danh, tên cơ quan hoặc tổ chức mà đại diện. Nếu là người được ủy quyền khiếu nại, cần ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào.

(3) Nội dung khiếu nại cần được cơ quan giải quyết ghi rõ.

(4) Trong trường hợp khiếu nại lần đầu (hoặc lần 2), cần ghi rõ quyết định hoặc hành vi hành chính của ai bị khiếu nại.

(5) Tóm tắt sự việc đến khiếu nại và yêu cầu (nếu có) của người khiếu nại. Nếu có, cần đính kèm hồ sơ vi phạm bản quyền.

Đối với vụ kiện vi phạm bản quyền tác giả, các tài liệu đọc, nghe, hoặc nhìn được được xem là chứng cứ thông thường, bao gồm:

  • Giấy chứng nhận bản quyền tác giả được cấp bởi Cục Bản quyền thuộc Bộ Văn hóa – Thông tin.
  • Giấy chứng nhận bản quyền tác giả là bằng chứng để chứng minh rằng người được ghi tên trên giấy này là tác giả của tác phẩm.

Trong trường hợp tác giả không đăng ký bản quyền tại Cục bản quyền tác giả, để chứng minh mình là tác giả, người đó phải cung cấp chứng cứ cho thấy họ đã sáng tạo ra tác phẩm và sáng tạo đó đã được thể hiện dưới một hình thức vật chất. 

  • Các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, bài báo, tạp chí, băng, đĩa âm thanh, băng, đĩa hình… có nội dung vi phạm tác phẩm đã được bảo hộ;
  • Hợp đồng thuê sáng tạo, hợp đồng lao động và các văn bản liên quan khi chứng minh cá nhân hoặc tổ chức là chủ sở hữu tác phẩm;
  • Di chúc hợp pháp, bản án, quyết định của tòa án về việc chia di sản thừa kế khi có tranh chấp phát sinh từ thừa kế quyền tác giả;
  • Hợp đồng sử dụng tác phẩm khi có tranh chấp về hợp đồng sử dụng tác phẩm;
  • Hợp đồng dịch vụ bản quyền tác giả khi có tranh chấp về hợp đồng dịch vụ bản quyền tác giả;
  • Hợp đồng thuê biểu diễn nghệ thuật, hợp đồng tổ chức sản xuất chương trình văn hóa, nghệ thuật; hợp đồng sản xuất, phát hành băng ghi âm, ghi hình; hợp đồng trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình khi có tranh chấp phát sinh từ những quan hệ này;
  • Hóa đơn thanh toán thù lao, nhuận bút khi có tranh chấp liên quan đến quyền hưởng các khoản này của tác giả.

Trong các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp, các tài liệu được coi là chứng cứ thông thường để chứng minh bao gồm những điều sau đây. Trước hết là văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp, được sử dụng để xác định người được ghi tên trong văn bằng là tác giả hoặc chủ sở hữu của đối tượng sở hữu công nghiệp. Ví dụ như bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp. 

Tiếp theo là các giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa, đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, hay bằng bảo hộ giống cây trồng mới. Ngoài ra còn có các hợp đồng thuê sáng tạo, hợp đồng lao động và các văn bản giao việc. Các tài liệu này được sử dụng để xác định chủ sở hữu hoặc tác giả của đối tượng sở hữu công nghiệp trong trường hợp tranh chấp. 

Nếu liên quan đến việc giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sở hữu công nghiệp, thì các tài liệu như di chúc hợp pháp, bản án, và quyết định của Tòa án về việc chia di sản thừa kế cũng được coi là chứng cứ thông thường. 

Các hợp đồng như hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, hợp đồng li-xăng và hợp đồng dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp cũng được coi là chứng cứ thông thường trong trường hợp giải quyết tranh chấp liên quan đến các hợp đồng này. 

Ngoài ra, các đơn và giấy tờ khác cũng được coi là chứng cứ thông thường để chứng minh đã nộp đơn. Các hóa đơn, chứng từ hợp lệ, danh mục nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng cũng được sử dụng làm chứng cứ trong trường hợp chứng minh hành vi vi phạm quyền sở hữu

Hướng dẫn và hồ sơ khiếu nại vi phạm bản quyền

4. Các thông tin pháp lý liên quan

Vi phạm bản quyền là hành vi sử dụng tác phẩm được bảo hộ bản quyền một cách trái phép, nếu không có sự cho phép của chủ bản quyền. Điều này dẫn đến vi phạm một số quyền độc quyền được cấp cho chủ bản quyền như quyền sao chép, phân phối, hiển thị hoặc thực hiện công việc được bảo vệ. Chủ bản quyền có thể là người tạo ra tác phẩm, nhà xuất bản hoặc doanh nghiệp khác được giao bản quyền. Để ngăn chặn và xử phạt hành vi vi phạm bản quyền, chủ bản quyền thường áp dụng các biện pháp pháp lý và công nghệ.

Thương chiến xâm phạm bản quyền thường được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp, thông báo và giải quyết, hoặc thông qua kiện tụng tại tòa án dân sự. Vi phạm thương mại quy mô lớn, đặc biệt là khi liên quan đến các vấn đề nghiêm trọng, đôi khi bị xử lý thông qua hệ thống tư pháp hình sự.

Sự thay đổi kỳ vọng của công chúng, tiến bộ trong công nghệ kỹ thuật số và sự tiếp cận ngày càng tăng của Internet đã dẫn đến sự vi phạm ẩn danh, phổ biến đến mức các ngành công nghiệp phụ thuộc vào bản quyền hiện nay ít tập trung vào việc theo đuổi các cá nhân tìm kiếm và chia sẻ nội dung được bảo vệ bản quyền trực tuyến.

Thay vào đó, các ngành công nghiệp này tập trung vào việc mở rộng phạm vi bảo vệ bản quyền pháp luật và xử phạt các cá nhân xâm phạm gián tiếp, các nhà cung cấp dịch vụ và các nhà phân phối phần mềm được cho là tạo điều kiện và khuyến khích các hành vi xâm phạm bản quyền của người khác.

Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo đã cung cấp cho bạn một số kiến thức cơ bản liên quan đến việc khiếu nại vi phạm bản quyền và Mẫu đơn khiếu nại vi phạm bản quyền. Tuy nhiên, tùy vào đối tượng, tính chất và mức độ phức tạp của vụ vi phạm bản quyền, Tòa án có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm các tài liệu, chứng cứ khác để đánh giá vụ vi phạm bản quyền.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ quảng cáo hỗ trợ cho việc phát triển kênh Shopee của mình tại Limoseo vui lòng tham khảo tại đây:

👉 Dịch vụ tăng follow Shopee

👉 Dịch vụ tăng đánh giá Shopee

👉 Dịch vụ tăng lượt mua Shopee

👉 Dịch vụ đăng ký Shopee Mall

Limoseo - Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Limoseo – Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Đánh giá