icon-mess
Chat Zalo
(24/7)
zalo

Các cách sửa lỗi nội bộ của dải nhập google sheet – Limoseo

Lỗi nội bộ của dải nhập Google Sheet là một lỗi thường gặp khi sử dụng bảng tính Google. Lỗi này xảy ra khi bạn cố gắng nhập dữ liệu vào một dải ô trong bảng tính, nhưng Google Sheet không thể xác định được dải ô đó. Vì vậy, hãy cùng Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo tìm hiểu về cách sửa Lỗi nội bộ của dải nhập Importrange trong Google Sheets có thể giúp bạn giải quyết nó rất nhanh chóng. 

Các cách sửa lỗi nội bộ của dải nhập google sheet - Limoseo

1. Hàm IMPORTRANGE là gì? 

Hàm IMPORTRANGE trong Google Trang tính là một cách nhanh chóng và dễ dàng để trích xuất dữ liệu từ các bảng tính khác nhau vào bảng tính của bạn. Công thức: =IMPORTRANGE(spreadsheet_url; chuỗi_dải_ô)

Trong đó 

 • Spreadsheet_url: Liên kết địa chỉ của bảng tính để trích xuất dữ liệu từ đó.
 • Chuỗi_dải_ô: Một phạm vi được chỉ định để chứa dữ liệu (ví dụ: “Sheet1!A1:B5”).

  Ví dụ chức năng IMPORTRANGE

=IMPORTRANGE(“https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_zLKrT3Jg5kZ0fs1OmJpf1hrWFk36o8UILdxLbiBZpQ/edit#gid=0”; “Bảng1!E1:I21”)

Sử dụng chức năng IMPORTRANGE: Hàm IMPORTRANGE cho phép bạn nhanh chóng trích xuất thông tin từ các bảng tính khác để kiểm soát thông tin của bạn dễ dàng và linh hoạt hơn.

2. Sử dụng hàm IMPORTRANGE trong Google Sheets

 • Chức năng IMPORTRANGE để lấy dữ liệu từ một tệp bảng tính khác
 • Bước 1: Copy link file bóng đá.
 • Bước 2 : Dán liên kết đã sao chép vào công thức hàm IMPORTRANGE trong trang tính của bạn. Công thức:

=IMPORTRANGE(“https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_zLKrT3Jg5kZ0fs1OmJpf1hrWFk36o8UILdxLbiBZpQ/edit#gid=0”; “Bảng1!E1:I21”)

Ý nghĩa: Trích xuất toàn bộ dữ liệu từ ô E1 đến I21 trong file bóng đá. 

 • Kết hợp các hàm IMPORTRANGE và QUERY. Công thức:

=QUERY(IMPORTRANGE(“https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_zLKrT3Jg5kZ0fs1OmJpf1hrWFk36o8UILdxLbiBZpQ/edit#gid=0”; “Sheet1!E1:I21″);`’SELECT * WHERE Col3 <= 25”)

 Ý nghĩa: Lấy thông tin từ ô E1 đến I21 trong tệp Bóng đá, trong đó Số trận đấu nhỏ hơn hoặc bằng 25. 

 • Kết hợp các hàm IMPORTRANGE và IF. Công thức:

=IF(A32=”Yes”;IMPORTRANGE(“https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_zLKrT3Jg5kZ0fs1OmJpf1hrWFk36o8UILdxLbiBZpQ/edit#gid=0”; “Sheet1!E1:I21”); “Lỗi nhận” )

 Ý nghĩa: Nếu ô A32 = “Yes” thì lấy dữ liệu từ ô E1 đến I21. Nếu không, hãy trả lại tập hợp “không khả dụng”.

 • Kết hợp giữa hàm IMPORTRANGE và hàm INDEX, MATCH. Công thức:

=INDEX(IMPORTRANGE(“https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_zLKrT3Jg5kZ0fs1OmJpf1hrWFk36o8UILdxLbiBZpQ/edit#gid=0″;”Sheet1!H2:H21”);MATCH(A56;IMPORTRANGE(“https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_zLKrT3Jg5kZ0fs1OmJpf1hrWFk36o8UILdxLbiBZpQ/edit#gid=0″;”Sheet1!C2:C21”);0))

Ý nghĩa: Tìm giá trị số bàn thắng do Thụy Sĩ ghi được trong cột Nước chủ nhà của tệp bóng đá.

Sử dụng hàm IMPORTRANGE trong Google Sheets

3. Lưu ý khi sử dụng chức năng IMPORTRANGE trong Google Sheets

 • Nếu liên kết dữ liệu với một trang tính khác, bạn phải bấm vào ô đó và chọn Allow Access sau khi nhập công thức. Nếu không, sẽ không có dữ liệu nào được hiển thị. 
 • Có thể tùy ý sử dụng chữ hoa, chữ thường khi nhập biểu thức hàm và xuất dữ liệu.
 • Hàm IMPORTRANGE gồm 2 đối số, mỗi đối số được đặt trong dấu ngoặc kép (“”) và ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;).
 • Chức năng IMPORTRANGE của Google Sheets không hoạt động (lỗi #ERROR!) khi dữ liệu trích xuất quá lớn.

Ví dụ: File dữ liệu gốc cần lấy 28 cột và 15000 dòng dữ liệu tương ứng với 420000 ô, dùng lệnh IMPORTRANGE lấy 1 lần 28 cột. Kết quả hiển thị lỗi ERROR. Cách khắc phục là chia dãy cột và sử dụng công thức theo 2 cách:

Cách 1: Tách nội dung theo chiều dọc bằng cách kéo thủ công từng vùng

 •  Nhập công thức vào ô A1 biểu thức

=IMPORTRANGE(“https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_zLKrT3Jg5kZ0fs1OmJpf1hrWFk36o8UILdxLbiBZpQ/edit#gid=0”; “Bảng1!A:Z”)

Ý nghĩa của công thức: Lấy dữ liệu từ cột A đến cột Z của file bóng đá. 

 • Nhập công thức vào ô AA1.

=IMPORTRANGE(“https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_zLKrT3Jg5kZ0fs1OmJpf1hrWFk36o8UILdxLbiBZpQ/edit#gid=0”; “Bảng1!AA:AB”)

Ý nghĩa của công thức: Lấy dữ liệu từ cột AA đến cột AB của file bóng đá. Vì vậy, bạn có thể nhận được tất cả thông tin bạn cần ngay cả khi kích thước dữ liệu quá lớn.

Cách 2: Tách nội dung theo chiều ngang bằng hàm ARRAYFORMULA

 • Công thức:

=ARRAYFORMULA({IMPORTRANGE(“https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_zLKrT3Jg5kZ0fs1OmJpf1hrWFk36o8UILdxLbiBZpQ/edit#gid=0”; “Sheet1!A1:AB7000”);IMPORTRANGE(“https://docs.google. https)com/spreadsheets/d/1_zLKrT3Jg5kZ0fs1OmJpf1hrWFk36o8UILdxLbiBZpQ/edit#gid=0”; “Sheet1!A7001:AB15000”)})

Ý nghĩa công thức: Dùng hàm IMPORTRANGE để lấy dữ liệu từ dãy A1:AB7000 hoặc A7001:AB15000 vào file bóng đá. Hàm ARRAYFORMULA sau đó sắp xếp hai hàm IMPORTRANGE thành các hàng. 

4. Những sai lầm thường gặp khi sử dụng hàm IMPORTRANGE

 • Số lỗi N/A 

Bạn gặp lỗi #N/A vì không tìm thấy giá trị mà bạn đề cập đến. Một ví dụ đã được biểu diễn ở dưới. Vì dấu chấm phẩy (;) còn lại nên hàm IMPORTRANGE còn lại một đối số. Vì vậy, loại bỏ dấu chấm phẩy đó sẽ xử lý lỗi #N/A. 

 • Lỗi #VALUE

Lỗi #VALUE xuất hiện do kiểu dữ liệu được yêu cầu không khớp với biểu thức hàm bạn đã nhập. Ví dụ: nếu dữ liệu bạn hiện đang nhận là văn bản, nhưng biểu thức hàm chứa dấu trừ (-), thì nó không thể trả về dữ liệu bạn muốn vì nó sử dụng kiểu dữ liệu số và xảy ra lỗi # GIÁ TRỊ. 

 • Lỗi #NAME

Bạn gặp lỗi #NAME vì bạn đã nhập sai tên hàm. Ví dụ như khi bạn gõ “IMPORRANGE” mà đúng là “IMPORTRANGE” thì nó sẽ hiện lỗi #NAME.

 • Lỗi #REF

Phạm vi đã gây ra lỗi #REF hoặc không thể tìm thấy trang tính cho phạm vi bạn đã nhập. Hình ảnh này hiển thị lỗi #REF vì thông tin phạm vi bị sai chính tả (thiếu dấu hai chấm cho phạm vi E1:I21).

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng hàm IMPORTRANGE

5. Các câu hỏi thường gặp về việc sử dụng hàm IMPORTRANGE .

Tại sao nên sử dụng hàm IMPORTRANGE để truy xuất dữ liệu từ trang tính – Đây hiện là hàm duy nhất hỗ trợ tìm nạp dữ liệu từ URL trang tính.

Hàm IMPORTRANGE hỗ trợ bao nhiêu ô dữ liệu? Trả lời: Trải nghiệm của tôi với chức năng IMPORTRANGE trong Google Trang tính là chức năng này có giới hạn khoảng 175.000 ô. Tôi không biết số hàm IMPORTRANGE tối đa nhưng tôi gặp lỗi #ERROR! với 175.000 ô dữ liệu. Tôi nhận được thông báo lỗi “kết quả quá lớn”. 

6. Cách sửa lỗi nội bộ của dải nhập google sheet

Để khắc phục lỗi này, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Kiểm tra lại địa chỉ ô hoặc dải ô mà bạn đang cố gắng nhập dữ liệu vào để đảm bảo rằng nó chính xác.
 • Bước 2: Kiểm tra lại công thức của bạn hoặc dữ liệu đang được tính toán để đảm bảo rằng chúng không có lỗi.
 • Bước 3: Thử tải lại Google Sheet hoặc khởi động lại trình duyệt của bạn để đảm bảo rằng không có lỗi nội bộ nào trong Google Sheet hoặc trình duyệt của bạn.

Nếu các bước trên không khắc phục được lỗi nội bộ của dải nhập Google Sheet, bạn có thể thử mở Google Sheet trên một trình duyệt khác hoặc trên một thiết bị khác để xác định xem vấn đề có phải do trình duyệt hay thiết bị của bạn hay không. Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Google để được hỗ trợ thêm.

Bạn có thể xem cách nhập dữ liệu từ một bảng tính khác vào một trang tính trong Google Trang tính bằng hàm IMPORTRANGE() ở trên. Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo hy vọng bài viết này cung cấp cho bạn cách sửa lỗi nội bộ của dải nhập Google Sheet mà bạn cần. Cảm ơn bạn đã đến thăm. Tôi chúc bạn may mắn!

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ quảng cáo hỗ trợ cho việc phát triển kênh Shopee của mình tại Limoseo vui lòng tham khảo tại đây:

👉 Dịch vụ tăng follow Shopee

👉 Dịch vụ tăng đánh giá Shopee

👉 Dịch vụ tăng lượt mua Shopee

👉 Dịch vụ đăng ký Shopee Mall

Limoseo - Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Limoseo – Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Đánh giá