icon-mess
Chat Zalo
(24/7)
zalo

Cách dùng hàm tính phần trăm trong Google sheet – Limoseo

Hàm tính phần trăm trong Google Sheet là gì? Làm cách nào để bạn tính tỷ lệ phần trăm trong Google Trang tính? Hãy cùng công ty Dịch vụ SEO – Thiết kế Website Limoseo tìm hiểu nhé!

Cách dùng hàm tính phần trăm trong Google sheet - Limoseo

1. Tính toán tỷ lệ phần trăm trên Google Trang tính bằng cách sử dụng phép chia

Chúng tôi có một số cách tính phần trăm trong Google Sheets để thực hiện, theo cách tính tỷ lệ phần trăm thông thường hoặc sử dụng các hàm tính phần trăm trong Google Sheet. Dưới đây là hướng dẫn từng bước để tính tỷ lệ phần trăm trong Google Trang tính.

Người dùng sẽ thực hiện phép toán, chia số cho tổng để nhận giá trị phần trăm, sau đó sử dụng công thức =count/total để định dạng số dưới dạng phần trăm. Một khi chúng ta áp dụng công thức chia dưới đây, thì phải mất 25/100 để có được giá trị này. Bạn có thể nhập công thức là =E90/F90 hoặc =E90/100 hoặc nhập 25/100 và nhận được kết quả tương tự. 

Để tự động định dạng phần trăm dữ liệu, chúng ta sử dụng hàm =TO_PERCENT(value). Bạn có thể áp dụng công thức hàm để tính toán. Giá trị kết quả được tự động hình thành dưới dạng phần trăm. Hoặc bạn có thể áp dụng công thức cho một hàm khác và nhận kết quả dưới dạng phần trăm.

Định dạng tỷ lệ phần trăm theo cách thủ công trong Google Trang tính. Nếu sử dụng phép chia và muốn định dạng tỷ lệ phần trăm, bạn có thể sử dụng các công cụ định dạng số trong Google Trang tính. Nhấn vào kết quả phép chia trong bảng, nhấn vào biểu tượng 123 rồi chọn Percentage để định dạng giá trị dưới dạng phần trăm. Giá trị kết quả sẽ được chuyển đổi thành tỷ lệ phần trăm như hình bên dưới. Nếu muốn, bạn cũng có thể điều chỉnh số thập phân bằng cách sử dụng hai biểu tượng trong hình ảnh bên dưới để nhận được giá trị phần trăm mong muốn.

Tính toán tỷ lệ phần trăm trên Google Trang tính bằng cách sử dụng phép chia

2. Tính tỷ lệ phần trăm trong Google Trang tính bằng phép nhân

Để tính tỷ lệ phần trăm trong Google Trang tính bằng phép nhân, bạn có thể sử dụng công thức: (số/tổng) * 100.

Ví dụ: Giả sử bạn muốn tính tỷ lệ phần trăm của số E90 trên tổng số F90. Bạn có thể áp dụng công thức trên và nhập vào ô tính toán: = (E90/F90)*100. Sau đó nhấn Enter và kết quả tính toán sẽ được hiển thị.

Nếu bạn muốn tính toán tỷ lệ phần trăm của một số trên một giá trị cố định khác thay vì tổng số, bạn có thể sử dụng giá trị đó thay vì F90 trong công thức trên. Ví dụ: Nếu bạn muốn tính tỷ lệ phần trăm của số E90 trên giá trị cố định là 75, bạn có thể sử dụng công thức: = (E90/75)*100. Nếu bạn muốn tính tỷ lệ phần trăm của số 25 trên giá trị cố định là 75, bạn có thể sử dụng công thức: = (25/75)*100. 

Lưu ý rằng khi sử dụng phép nhân để tính tỷ lệ phần trăm, kết quả tính toán sẽ được hiển thị dưới dạng số thập phân. Để định dạng kết quả thành phần trăm, bạn có thể chọn ô tính toán và sử dụng tính năng định dạng trong Google Trang tính.

Tính tỷ lệ phần trăm trong Google Trang tính bằng phép nhân

3. Hướng dẫn tính phần trăm bằng hàm PERCENTIF trong bảng tính

Khi thực hiện các phép tính tỷ lệ phần trăm phức tạp trong Google Trang tính, bạn không thể sử dụng toán học như hai phương pháp trên. Tiếp theo, chúng ta cần sử dụng hàm PERCENTIF trong Google Sheets. Cú pháp của hàm tính phần trăm trong Google Sheet: =PERCENTIF(range, criteria), trong đó criteria có thể là một số, văn bản hoặc tham chiếu ô. Hàm Percentif trong Google Trang tính tự động hình thành các giá trị dưới dạng phần trăm. 

Ví dụ: Tìm tỷ lệ phần trăm số mục của trường ở cột B bắt đầu bằng chữ B. Ta nhập cú pháp hàm =PERCENT(B31:B36; “B *”) rồi nhấn Enter để thực hiện. Kết quả sẽ hiển thị tỷ lệ phần trăm các công cụ trong danh sách bắt đầu bằng chữ B.

Cách sử dụng định dạng số tùy chỉnh cho tỷ lệ phần trăm. Bằng cách này, công thức không nhân số với 100. Thay vào đó, nó sẽ ở định dạng số thay đổi. Ngoài ra, với phương pháp này, bạn có thể làm tròn số thập phân và thêm dấu phần trăm trong cùng một bước. Chẳng hạn như bạn chọn ô mà bạn muốn hiển thị phần trăm thay đổi. Nhập vào thanh công thức: = (C2-B2) / B2. Nhấp vào nhập. Kéo và thả dòng điền vào ô bên dưới. Công thức chúng tôi sử dụng ở đây không nhân với 100. Bạn sẽ thấy rằng kết quả bây giờ sẽ hiển thị phần trăm thay đổi thay vì phần trăm. Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng định dạng tùy chỉnh: Chọn các ô chứa thay đổi tỷ lệ. Từ menu này, vào Format và chọn Number. Chọn một định dạng số tùy chỉnh. Trong hộp văn bản, nhập số không, dấu thập phân, rồi nhập nhiều số không để xác nhận dấu thập phân. Thêm dấu phần trăm cho định dạng tùy chỉnh. Nhấp vào Áp dụng.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách tính tỷ lệ phần trăm bằng hàm tính phần trăm trong Google Sheet. Chúng tôi đồng ý rằng có nhiều tình huống khác mà bạn cần tính tỷ lệ phần trăm, nhưng chúng tôi nghĩ rằng ba ví dụ này là đủ để cung cấp cho bạn ý tưởng về những gì bạn có thể làm với công việc. Hy vọng bài viết của công ty Dịch vụ SEO – Thiết kế Website Limoseo ít nhất sẽ giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn.

Limoseo - Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Limoseo – Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Đánh giá