icon-mess
Chat Zalo
(24/7)
zalo

Hướng dẫn cách sử dụng Hàm indirect trong google sheet

Tìm kiếm trong Google Sheet có nhiều tính năng, nhưng hầu hết chúng đều rất cơ bản. Tuy nhiên, chức năng Hàm indirect trong google sheet là một trong những chức năng search của Google sheets, có lẽ lúc đầu nó khá phức tạp, vì vậy để đánh giá đầy đủ tiềm năng của tính năng này, bạn cũng nên xem xét một số ví dụ mà Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo đưa ra dưới đây.

Hướng dẫn cách sử dụng Hàm indirect trong google sheet

1. Hàm INDIRECT là gì?

Hàm indirect trong google sheet là hàm trả về một tham chiếu đến phạm vi đã chỉ định. Hãy để tôi giải thích với một ví dụ: Nếu bạn có giá trị 5 trong ô A1 và đặt nó bằng công thức =INDIRECT(“A1”) thì kết quả sẽ là 5.

Bây giờ bạn sẽ thắc mắc tại sao chúng ta sử dụng công thức ĐÚNG nhưng chúng ta chỉ có thể tham chiếu đến một ô. Vì vậy, thay vì sử dụng công thức, bạn có thể sử dụng =A1 trong ô A2 để nhận được kết quả tương tự. Trong trường hợp này, sẽ không có ý nghĩa gì khi sử dụng biểu thức indirect.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn không thể sử dụng tham chiếu ô hoặc phạm vi, vậy nên các chức năng gián tiếp lúc này rất hữu ích. Chúng tôi chắc rằng tính hữu dụng của tính năng này sẽ trở nên rõ ràng khi chúng tôi cho bạn xem một số ví dụ thực tế (ở phần sau của hướng dẫn này).

2. Cú pháp hàm INDIRECT

Cú pháp cho các chức năng gián tiếp là: INDIRECT(ref_text; [ref_style]). Hàm này nhận hai tham số:

 • ref_text: Đây là một chuỗi văn bản có chứa tham chiếu đến một ô hoặc phạm vi ô.
 • ref_style: Tham số này là tùy chọn. Đặt thành TRUE/FALSE. Giá trị TRUE biểu thị rằng ref_text được chỉ định trong trường hợp “A1”, giá trị FALSE biểu thị rằng nó được chỉ định bằng ký hiệu “R1C1”.

Lưu ý tham số ref_text cũng có thể chứa tham chiếu đến một ô và ô đó chứa một chuỗi chứa tham chiếu đến một ô khác. Nếu tất cả điều này nghe có vẻ khó hiểu, một vài ví dụ sẽ làm cho nó rõ ràng hơn.

Cú pháp hàm INDIRECT

3. Tìm hiểu hàm INDIRECT

Trong tập dữ liệu sau, chúng ta có thể thấy rằng có bốn cách khác nhau để tham chiếu đến giá trị của ô A2, một trong số đó là sai.

 • Trong hàng đầu tiên, chúng tôi đã sử dụng cách tham chiếu ô thông thường (sử dụng ký hiệu A1): “=A2”. Điều này sẽ trả về 25, là giá trị trong ô A2.
 • Dòng thứ hai sử dụng Hàm indirect trong google sheet để tham chiếu ô A2. Ở đây chúng tôi chỉ định chuỗi văn bản “A2” làm tham số ref_text:=INDIRECT(“A2”) . Lưu ý các dấu ngoặc kép xung quanh tham chiếu ô (vì đó là một chuỗi văn bản). Điều này sẽ trả về 25, là giá trị trong ô A2.
 • Dòng 3 sử dụng Hàm indirect trong google trang tính để tham chiếu ô A2. Một lần nữa, chúng tôi chỉ định A2 là ref_text, nhưng không có dấu ngoặc kép: =INDIRECT(A2). Nói cách khác, không chuyển chuỗi “A2”. Vì vậy, điều này sẽ trả về lỗi #REF.
 • Dòng 4 sử dụng Hàm indirect trong google sheet để tham chiếu ô A5. Ở đây chúng tôi chỉ định A5 là tham số ref_text không có dấu ngoặc kép: =INDIRECT(A5). Tức là chuyển tham chiếu đến ô A5 thay vì chuỗi “A5”. Ô A5 của tập dữ liệu chứa chuỗi “A2” để sử dụng làm tham chiếu cho hàm INDIRECT. Vì vậy, giá trị này trả về 25, là giá trị trong ô A2 (không phải A5).
Tìm hiểu hàm INDIRECT

4. Ví dụ hàm INDIRECT.

Limoseo hy vọng bạn hiểu chức năng INDIRECT hoạt động như thế nào. Tuy nhiên, hiểu biết của tôi về điều này chỉ được củng cố sau khi xem một số ví dụ về thời điểm có thể sử dụng tính năng này. Dưới đây là một số trường hợp sử dụng Hàm indirect trong google trang tính rất hữu ích.

4.1 Loại bỏ các tham chiếu ô bằng hàm INDIRECT

Hàm INDIRECT cung cấp một cách tuyệt vời để “khóa” một ô cụ thể hoặc một dải ô trong công thức.

Giả sử danh sách tên ở trên là danh sách các nhà vô địch. Danh sách này liên tục được cập nhật với tên của các nhà vô địch lớn luôn đứng đầu. Điều này có nghĩa là tên trong ô A2 là nhà vô địch hàng đầu hiện tại. Liên kết ô này có hoặc không có chức năng định hướng. Ô B9 sử dụng tham chiếu ô thông thường “=A2” để tạo tham chiếu ô A2. Tuy nhiên, ô B10 tham chiếu đến ô A2 bằng hàm INDIRECT: “= INDIRECT(“A2″)”. Cả hai phương pháp đều hiển thị cùng một nhà vô địch hàng đầu, “John Smith”, vì John Smith hiện đang chiếm giữ ô A2.

Giả sử chúng tôi tìm thấy một người chiến thắng mới tên là “Samuel Johnson” và tạo một hàng mới có tên đó trong ô A2. Lưu ý rằng thao tác này sẽ chuyển tên của John Smith sang hàng tiếp theo (A3). Hãy xem điều gì xảy ra với giá trị của những vị vô địch hàng đầu.

Ngay cả khi sử dụng phương pháp truyền thống thì vẫn thấy một người chiến thắng mới. Điều này là do tham chiếu ô A2 đã thay đổi thành A3 khi hàng mới được thêm vào.  Tuy nhiên, việc sử dụng hàm INDIRECT sẽ cập nhật giá trị vô địch cho Samuel Johnson vì chuỗi được tham chiếu trong hàm không thay đổi khi bạn thêm một chuỗi mới.

4.2 Tham chiếu một ô trong một trang tính khác bằng hàm INDIRECT

Một tình huống khác mà hàm INDIRECT hữu ích là khi bạn cần truy xuất dữ liệu từ một trang tính khác. Hãy xem xét một ví dụ khác. Giả sử bạn có ba trang tính có tên “Đỏ”, “Cam” và “Xanh dương”. Thông thường, bạn nên nhập tên của mỗi trang tính cùng với tham chiếu đến ô B2.

Đây là một cách nhanh chóng:

 • Nhập công thức sau vào ô B2 của trang tính mới: =INDIRECT(A2 & “!B2”)
 • nhấn vào nút quay về
 • Bấm đúp vào núm điều khiển điền của ô B2.
 • Công thức sẽ được sao chép vào tất cả các ô trong cột B

Bây giờ bạn có giá trị của ô B2 từ mỗi trang tính được hiển thị trong cột B! Điều này giúp đơn giản hóa công việc rất nhiều so với phương pháp thông thường. 

Vì thế,

 • Hàm trong ô B2 là =INDIRECT(A2 &!”!B2″) chuyển thành ô Red! B2
 • Hàm trong ô B3 là =INDIRECT(A3 &!”!B2″), tác động đến ô Orange!. B2
 • Hàm trong ô B4 là =INDIRECT(A4 &!”!B2″) chuyển thành ô Blue! B2

Vì vậy, chỉ với một cú nhấp đúp, tất cả các ô trong hàng B đã được cập nhật với dữ liệu cần thiết.

Ghi chú. Nếu bạn cần truy xuất dữ liệu từ các ô khác nhau trong các trang tính khác nhau, bạn có thể tạo các cột riêng biệt có tham chiếu ô cho mỗi trang tính và sử dụng công thức INDIRECT .

4.3 Sử dụng Hàm INDIRECT để truy cập động một phạm vi được đặt tên

Sử dụng hàm indirect cho nhiều sheet là một trong những công dụng tuyệt vời của hàm INDIRECT. Ví dụ bạn có ba cột cho ba màu. Chúng tôi muốn hiển thị tổng số màu tùy thuộc vào tên cột được chọn từ danh sách thả xuống trong C6. Nói cách khác, số hiển thị trong ô C11 trong tập dữ liệu ở trên phụ thuộc vào màu bạn chọn. Xin lưu ý rằng chúng tôi không biết trước màu nào sẽ được chọn. Vì vậy, để có được số tiền phù hợp mọi lúc, bạn nên:

Tạo một phạm vi đặt tên cho mỗi màu. 

 • Bắt đầu với màu đỏ. Để tạo một phạm vi giá trị màu đỏ được đặt tên, hãy chọn một ô trong phần màu đỏ. 
 • Chọn Dữ liệu -> Phạm vi được đặt tên. 
 • Thanh bên Không gian tên mở ra ở phía bên phải của cửa sổ. 
 • Nhập “đỏ” vào trường nhập phía trên phạm vi ô
 • Nhấp vào Xong
 • Thao tác này sẽ tạo một phạm vi được đặt tên trong nhóm các ô bên dưới “màu đỏ”.
 • Tạo một phạm vi được đặt tên cho mỗi màu theo cách tương tự.
 • Đánh dấu ô C11
 • Nhập công thức: =SUM(INDIRECT(C6))
 • Nhấn vào nút quay về.
 • Bây giờ hãy thử chọn một màu từ danh sách thả xuống. Bạn có thể thấy rằng số tiền trong ô C11 đã được cập nhật tương ứng.

Hãy phân tích công thức chúng tôi đã sử dụng. =SUM(gián tiếp(C6))

 • Ở đây, hàm INDIRECT nhận chuỗi trong ô C6 làm tham số. Vì vậy, nếu văn bản “Red” được chọn, hàm sẽ gián tiếp trả về một tham chiếu đến phạm vi được đặt tên là “Đỏ”. 
 • Hàm SUM lấy các số trong một phạm vi được đặt tên đã chọn và trả về tổng. 

Vì vậy, với sự trợ giúp của một công thức nhỏ và rất đơn giản, bạn sẽ tự động nhận được số tiền cần thiết. Nếu không, bạn sẽ phải dùng đến các công thức phức tạp với nhiều hàm IF lồng nhau.  Có một số cách khác để sử dụng hàm INDIRECT. Hướng dẫn này trình bày cú pháp của hàm INDIRECT, cùng với một số công thức ví dụ.

Bên trên Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo đã chia sẻ cách sử dụng Hàm indirect trong google sheet. Hy vọng bạn sẽ không còn gặp khó khăn trong vấn đề này nữa với các cách làm nhanh và đơn giản ở trên.

Limoseo - Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Limoseo – Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Đánh giá