icon-mess
Chat Zalo
(24/7)
zalo

Hướng dẫn dùng hàm image trong Google sheet – Limoseo

Các công cụ văn phòng như Word hay PowerPoint có thể đã quá quen thuộc trong việc chèn ảnh vào file. Vì vậy, đối với Google Sheet, có thể bạn nghĩ rằng mình chỉ có thể sử dụng nó để tính toán chứ không thể chèn hình ảnh, nhưng sự thật là rất có thể. Bài viết này của công ty Dịch vụ SEO – Thiết kế Website Limoseo sẽ hướng dẫn bạn cách chèn ảnh bằng hàm Image trong Google Sheet

Hướng dẫn dùng hàm image trong Google sheet - Limoseo

1. Hàm Image trong Google sheet là gì? 

Hàm IMAGE là hàm chèn ảnh vào ô bằng cách nhập đường dẫn của ảnh vào hàm IMAGE. Nó cũng cho phép người dùng thay đổi kích thước hình ảnh theo ý muốn. Hàm IMAGE cho phép bạn tự động chèn một hình ảnh vào một ô bằng liên kết URL. Hình ảnh sẽ tự động cập nhật dựa trên URL. Công thức: =IMAGE(url; [mode]; [height]; [width]). Trong đó: 

 • Url: là đường dẫn đến hình ảnh cần chèn vào ô.
 • [Mode]: Là chế độ thay đổi kích thước ảnh. Có 4 mẫu có kích thước 1, 2, 3 và 4. Nếu không nhập tham số này, chức năng sẽ mặc định là kích thước 1.
 • [height]: Chiều cao của ảnh.
 • [width]: là kích thước chiều rộng của ảnh.

Ví dụ: Nhập hình ảnh của một chiếc điện thoại di động vào ô B2. Bạn phải nhập công thức sau: 

=IMAGE(“https://cdn.tgdd.vn/Products/Images/42/213033/iphone-12-pro-max-xanh-duong-new-600×600-600×600.jpg”;4;200;200)

Ý nghĩa: Hàm IMAGE sẽ chèn một hình ảnh theo URL đã nhập ở tham số 1, chế độ kích thước hình ảnh là 4, chiều cao là 200, chiều rộng là 200. 

2. Cách sử dụng hàm Image trong Google Sheet

Để sử dụng hàm IMAGE trong Google Sheet để chèn ảnh từ một URL, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Tìm URL của ảnh bạn muốn chèn vào sheet và sao chép nó. Bạn có thể làm điều này bằng cách click chuột phải vào ảnh và chọn “Open Image in New Tab”, sau đó chọn URL và sao chép nó bằng cách click chuột phải và chọn “Copy” hoặc nhấn Ctrl + C.
 • Bước 2: Sử dụng hàm IMAGE với công thức như sau: =IMAGE(“URL của ảnh”). Chèn URL của ảnh vào đối số của hàm IMAGE.

Ví dụ: Nếu URL của ảnh bạn muốn chèn là: https://cdn.tgdd.vn/2021/08/banner/redmi-9t-800-200-800×200-1.png

Bạn có thể sử dụng công thức sau để chèn ảnh vào Sheet:

=IMAGE(“https://cdn.tgdd.vn/2021/08/banner/redmi-9t-800-200-800×200-1.png”)

Lưu ý rằng bạn cần phải có kết nối internet để hàm IMAGE có thể tải ảnh từ URL của nó.

3. Cách dùng hàm Image trong Google Sheet kết hợp với một số câu lệnh (hàm)

 • Hàm INDEX và MATCH kết hợp với nhau

Đối với trang thông tin bao gồm các liên kết đến hình ảnh sản phẩm trong trang LINK_S. Sử dụng hàm IMAGE cùng với INDEX, MATCH để lấy link ảnh sản phẩm. Công thức:

=IMAGE(INDEX(LINK_SP! A2: B11; MATCH(A1; LINK_SP! A2: A11; 0); 2))

Ý nghĩa: LINK_SP! A2: B11: Xem bảng thông tin sản phẩm LINK_SP! A2:B11. MATCH(A1;LINK_SP!A2:A11;0): Vị trí của tên sản phẩm trong ô A1 của cột TÊN SP LINK_SP!. A2: A11. Còn 2: Số cột trong bảng chứa giá trị trả về.

 • Hàm Image kết hợp với hàm VLOOKUP

Sử dụng hàm IMAGE với VLOOKUP để nhận liên kết đến hình ảnh sản phẩm. Công thức: =IMAGE(find(A1;LINK_SP!A2:B11;2;0))

Ý nghĩa: A1: Giá trị tìm kiếm là tên sản phẩm. LINK_SP! A2: B11: Bảng này chứa các giá trị tìm kiếm. Số 2: Vị trí cột chứa giá trị liên kết URL. Còn số 0: ​​phát hiện tương đối. 

4. Cách khắc phục lỗi #N/A trong hàm Image 

Lý do sai:

 • Lỗi #N/A xảy ra do không chỉ định chiều cao và chiều rộng khi chỉ định chế độ kích thước 4. Vì ở chế độ này, chiều cao và chiều rộng phải được chỉ định. 
 • Nếu chỉ định kích thước 1, 2, 3 nhưng lại chỉ định height và width thì cũng xảy ra lỗi #N/A.

Cách khắc phục: Thêm cài đặt chiều cao và chiều rộng để hoạt động khi chế độ 4 được chọn, trong khi cài đặt chiều cao và chiều rộng bị xóa cho các chế độ 1, 2 và 3. 

Cách khắc phục lỗi #N/A trong hàm Image 

5. Các câu hỏi thường gặp khi dùng hàm IMAGE

Có thể chèn hình ảnh vào bảng tính mà không cần sử dụng chức năng không? Trả lời: Bạn có thể chèn hình ảnh bằng tùy chọn Hình ảnh trong Ô trên tab Chèn.

 • Bước 1: Nhấp vào tab Chèn > Chọn Hình ảnh > Chọn Hình ảnh trong Ô. 
 • Bước 2: Chọn tab By URL > Dán URL hình ảnh vào trường nhập URL > Nhấn Select Image.

Có thể chèn GIF bằng hàm IMAGE trong Google Sheet không? Trả lời: Hàm IMAGE của Google Sheet chỉ cho phép bạn chèn hình ảnh ở định dạng JPEG và PNG. Do đó, bạn không thể sử dụng chức năng IMAGE để chèn ảnh GIF.

Các câu hỏi thường gặp khi dùng hàm IMAGE

6. Lưu ý khi sử dụng hàm IMAGE trong Google Sheet

Nhờ chức năng cài đặt trước, bạn có thể thay đổi kích thước toàn bộ hình ảnh hiển thị:

 • Kích thước 1 nghĩa là bạn điền số 1 vào tham số 2 của hàm. Kích thước này có nghĩa là hình ảnh sẽ điều chỉnh kích thước của nó theo kích thước của ô. 
 • Kích thước 2 nghĩa là bạn điền số 2 vào tham số 2 của hàm. Kích thước này có nghĩa là hình ảnh sẽ được thay đổi kích thước để phù hợp với kích thước của ô. Tăng hoặc giảm chiều cao (hoặc chiều rộng) cũng làm tăng kích thước của hình ảnh. 
 • Kích thước 3 có nghĩa là chỉ định số 3 trong tham số thứ hai của hàm. Kích thước này có nghĩa là hình ảnh giữ nguyên kích thước ban đầu và ô cần được thay đổi kích thước cho phù hợp. hình ảnh.
 • Kích thước 4 có nghĩa là bạn đã nhập số 4 vào tham số 2 của hàm. Kích thước này cho biết rằng hình ảnh sẽ có chiều cao và chiều rộng được chỉ định để sử dụng. Ví dụ: hình ảnh trong hình ảnh có chiều cao là 100 và chiều rộng là 600. 

Tóm lại, bài viết trên cho thấy cách sử dụng hàm image trong Google sheet. Công ty Dịch vụ SEO – Thiết kế Website Limoseo hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn thông tin bạn cần.

Limoseo - Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Limoseo – Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Đánh giá