icon-mess
Chat Zalo
(24/7)
zalo

Cách sử dụng hàm filter trong google sheet dễ hiểu – Limoseo

Hàm filter trong Google Sheet là hàm dùng để lọc dữ liệu dựa trên điều kiện. Nó cho phép bạn lọc các bộ dữ liệu và ngay lập tức trả về các hàng dữ liệu phù hợp với tiêu chí bạn chỉ định. Bạn có thể tìm thêm thông tin về chức năng lọc trong bài viết của công ty Dịch vụ SEO – Thiết kế Website Limoseo sau đây.  

Cách sử dụng hàm filter trong google sheet dễ hiểu - Limoseo

1. Hàm Filter là gì? Sử dụng tính năng hàm Filter của Google Trang tính

1.1 Định nghĩa hàm FILTER là gì trong Google Sheet

Hàm FILTER là một trong những hàm phổ biến nhất trong Google Sheets, được sử dụng để lọc dữ liệu có điều kiện. Cú pháp của hàm FILTER là:

=FILTER(“range of values”,”condition 1″;[” condition 2″;..])

Trong đó:

 • Range of values: Là phạm vi dữ liệu cần được lọc trên trang Google Sheet. Nó có thể là một phạm vi dữ liệu hoặc một bảng dữ liệu hoàn chỉnh.
 • Condition 1 là tiêu chí để filter cột hoặc hàng chứa giá trị đúng hoặc sai so với cột hoặc hàng đầu tiên của bảng dữ liệu mà bạn muốn lọc. Điều kiện này có thể được biểu diễn bằng một biểu thức hoặc một giá trị cụ thể.
 • Condition 2 là tiêu chí bổ sung cho dữ liệu mà bạn muốn lọc. Bạn có thể thêm nhiều tiêu chí khác nhau bằng cách thêm chúng vào danh sách các tiêu chí.

Chú ý rằng tất cả các điều kiện phải cùng loại là hàng hoặc cột. Bạn không được phép trộn các điều kiện hàng và điều kiện cột lại với nhau. 

Hàm FILTER rất hữu ích khi bạn cần lọc dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm này để lọc danh sách các sản phẩm theo tên sản phẩm, giá cả và số lượng còn lại. Bạn có thể sử dụng một số điều kiện khác nhau để lọc dữ liệu theo các tiêu chí khác nhau, và sắp xếp kết quả theo một trong các tiêu chí đó. Hàm FILTER cũng cho phép bạn sử dụng các hàm khác để tính toán giá trị của điều kiện. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm SUMIF để tính tổng các giá trị của một cột và sử dụng kết quả để lọc dữ liệu.

1.2 Ví dụ về hàm Filter trong Google Trang tính

Dưới đây là một ví dụ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng tính năng này. Ví dụ mình muốn lọc dữ liệu có giá trị nhỏ hơn 100.

 • Bước 1: Chọn một ô bất kỳ trong trang tính. Bạn nhập hàm =FILTER(A1:A10;A1:A10>100) vào ô đó. 
 • Bước 2: Nhấn Enter. Kết quả hiển thị như hình.
Hàm Filter là gì? Sử dụng tính năng hàm Filter của Google Trang tính

2. Những cách kết hợp hàm FILTER trong Google Sheet

2.1 Hàm filter nhiều điều kiện trong Google Sheet

Tương tự như ví dụ trên mình có thể lọc dữ liệu có giá trị từ 200 đến 400. 

 • Bước 1 Chọn một ô bất kỳ trong bảng dữ liệu và nhập hàm như sau =FILTER(A1:A10;A1:A10>200;A1:A10<400)> 
 • Bước 2: Nhấn phím Enter và kết quả sẽ hiển thị như hình.
Những cách kết hợp hàm FILTER trong Google Sheet

2.2 Tham chiếu nhiều cột cho hàm FILTER

Hàm FILTER trong Google Sheets cho phép bạn lọc dữ liệu dựa trên điều kiện và trả về các giá trị thỏa mãn điều kiện đó. Trong trường hợp bạn muốn tham chiếu nhiều cột cho hàm FILTER, bạn có thể sử dụng cú pháp như sau:

=FILTER(A1:C10, (A1:A10 > 100) * (B1:B10 > 100))

Trong ví dụ này, chúng ta muốn lọc các giá trị trong phạm vi A1:C10 sao cho giá trị trong cột A và B đều lớn hơn 100. Để làm điều này, chúng ta sử dụng phương thức kết hợp hai điều kiện lại với nhau trong hàm Filter.

Lưu ý rằng khi sử dụng nhiều điều kiện trong hàm FILTER, các điều kiện này sẽ được xử lý theo phép toán AND. Tức là, chỉ những giá trị thỏa mãn tất cả các điều kiện sẽ được trả về.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng toán tử + để thực hiện phép toán OR trong hàm FILTER.

Ví dụ, nếu bạn muốn lọc các giá trị trong phạm vi A1:C10 sao cho giá trị trong cột A hoặc B lớn hơn 100, bạn có thể sử dụng cú pháp như sau:

=FILTER(A1:C10, (A1:A10 > 100) + (B1:B10 > 100))

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng toán tử + để kết hợp hai điều kiện lại với nhau, để tìm ra các giá trị thỏa mãn ít nhất một trong hai điều kiện này.

Tóm lại, sử dụng nhiều cột trong hàm FILTER là một cách tiện lợi để lọc dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau. Bạn có thể sử dụng toán tử * để thực hiện phép toán AND giữa các điều kiện, hoặc sử dụng toán tử + để thực hiện phép toán OR.

2.3 Cách tham chiếu đến ô khác trong phần điều kiện của hàm FILTER

Chú ý: Thay vì mã hóa cứng một giá trị thành điều kiện 1, bạn có thể chỉ cần tham chiếu đến một ô khác, giúp dễ dàng thay đổi điều kiện mà bạn đang kiểm tra hoặc sử dụng các phần khác của Trình phân tích bảng tính để thực hiện hiệu chỉnh Filter. 

Ví dụ: chúng tôi lọc dữ liệu cho các giá trị từ vùng đĩa có giá trị lớn hơn ô tham chiếu đã cho, chúng tôi thực hiện như sau

 • Bước 1 Chọn một ô bất kỳ trong bảng dữ liệu > nhập hàm

=FILTER(A1:A10;A1:A10>E1) như trong hình.

 • Bước 2: Nhấn Enter > kết quả sẽ hiển thị như hình.

2.4 Kết nối nhiều hàm Filter lại với nhau

Công thức hàm: =FILTER(FILTER(range;condition);condition)

Sử dụng kết quả của hàm FILTER đầu tiên làm giá trị [range of values] của hàm FILTER thứ hai.

Ví dụ: Chúng ta sử dụng dữ liệu trong ví dụ trên để lọc dữ liệu lớn hơn 100 trong hàm FILTER đầu tiên và giá trị lớn hơn 400 trong hàm FILTER thứ hai.

 • Bước 1: Chọn một ô bất kỳ trong bảng dữ liệu > nhập hàm =FILTER(FILTER(A1:A10;A1:A10>100);A1:A6>400) như hình. 
 • Bước 2: Nhấn Enter và kết quả sẽ được hiển thị.

Kết quả trả về giá trị của bộ lọc mà hàm “FILTER(A1:A10;A1:A10>100)” in ra “dải giá trị” của hàm thứ hai. Xem ví dụ đầu tiên về hàm FILTER trong bài viết này để dễ hình dung.

Trên đây là cách bạn có thể sử dụng hàm Filter trong Google sheet một cách rất dễ dàng. Hi vọng bài viết của công ty Dịch vụ SEO – Thiết kế Website Limoseo giúp ích cho các bạn trong công việc cũng như học tập và đừng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích và nếu có góp ý vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Limoseo - Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Limoseo – Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Đánh giá