icon-mess
Chat Zalo
(24/7)
zalo

Đổi định dạng ngày tháng năm thành thứ trong google sheet

Nếu bạn đang làm việc với tập dữ liệu lớn chứa ngày tháng và muốn đổi định dạng ngày tháng năm thành thứ trong google sheet mà không biết cách thực hiện, thì bạn đã tìm đúng bài viết. Trong hướng dẫn này của Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo, bạn sẽ tìm hiểu về hai phương pháp: sử dụng hàm WEEKDAY và hàm SWITCH.  

1. Hàm WEEKDAY

Đổi định dạng ngày tháng năm thành thứ trong google sheet sử dụng hàm WEEKDAY phân tích một ngày và tạo ra một số tương ứng với ngày trong tuần. Cú pháp của hàm như sau:

=WEEKDAY(date, [kiểu])

Mặc định đổi định dạng ngày tháng năm sang thứ trong tuần, hàm WEEKDAY bắt đầu đếm từ Chủ nhật, với giá trị của Chủ nhật là 1. Vì vậy, Thứ Bảy có giá trị là 7. Kiểu này được đặt là kiểu 1 và không cần chỉ định rõ.

Hàm WEEKDAY cũng có thể được thiết lập để bắt đầu đếm từ Thứ Hai thay vì Chủ Nhật. Trong trường hợp này, Thứ Hai sẽ có giá trị là 1, trong khi Chủ Nhật sẽ có giá trị là 7. Để làm điều này, ta đặt kiểu=2:

=WEEKDAY(date, 2)

Có một kiểu thứ ba, trong đó Thứ Hai có giá trị 0, trong khi Chủ Nhật có giá trị 6.

Chú ý

 • Đảm bảo rằng giá trị nhập vào là một giá trị tham chiếu đến ô chứa ngày (theo lịch), ví dụ như hàm DATE, hàm DATEVALUE hoặc hàm TO_DATE, hoặc là số sê-ri ngày (theo lịch) từ hàm N. Trang tính Google biểu diễn ngày (theo lịch) dưới dạng số để tiện sử dụng trong tính toán và tự động chuyển đổi khi một ngày (theo lịch) được nhập dưới dạng chuỗi. Tuy nhiên, hàm WEEKDAY không tự động chuyển đổi định dạng số như vậy.
 • Hàm WEEKDAY không thực hiện chuyển đổi định dạng số theo cách mà Google Sheets thực hiện dựa trên việc nhập trực tiếp vào ô. Vì vậy, WEEKDAY(10/10/2000) sẽ được hiển thị dưới dạng WEEKDAY(0.0005), là kết quả của phép chia 10 chia 10 chia 2000.
 • Hàm WEEKDAY trả về ngày trong tuần dưới dạng số, không phải dạng chữ (ví dụ: ‘M’ hoặc ‘F’), cũng không phải dạng tên viết tắt (ví dụ: ‘T3’ hoặc ‘T4’) hoặc dạng tên đầy đủ (ví dụ: ‘thứ Tư’). Để nhận được tên của ngày trong tuần, bạn có thể sử dụng hàm TEXT hoặc thay đổi định dạng số trong ô.

Ngoài ra:

 • YEAR: Trả về giá trị năm của một ngày cụ thể (theo lịch).
 • TO_DATE: Chuyển đổi một số đã cho thành giá trị ngày (theo lịch).
 • N: Trả về đối số đã cho dưới dạng số.
 • MONTH: Trả về giá trị tháng của một ngày cụ thể (theo lịch), dưới dạng số.
 • DAY: Trả về giá trị ngày của một ngày cụ thể (theo lịch), dưới dạng số.
 • DATEVALUE: Chuyển đổi chuỗi ngày đã cho (theo lịch) thành giá trị ngày (theo lịch), theo định dạng đã biết.
 • DATE: Chuyển đổi giá trị năm, tháng và ngày thành giá trị ngày (theo lịch).
 • TEXT: Chuyển đổi một số thành văn bản theo định dạng đã chỉ định.
Hàm WEEKDAY

2. Kết hợp hàm WEEKDAY với hàm SWITCH

Chúng ta có thể sử dụng một hàm khác đổi định dạng ngày tháng năm thành thứ trong google sheet, để chuyển đổi kết quả của hàm WEEKDAY thành tên tương ứng. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng hàm SWITCH. Hàm SWITCH rất hữu ích khi bạn chỉ có một số giá trị cụ thể cần chuyển đổi. So với hàm IF, hàm SWITCH nhỏ gọn hơn và không đòi hỏi sử dụng nhiều hàm IF lồng nhau.

Giả sử hàm bạn đang sử dụng cho ra một trong ba giá trị có thể là 1, 2 và 3, và bạn muốn chuyển đổi chúng thành AAA, BBB và CCC tương ứng. Bạn có thể sử dụng hàm SWITCH như sau:

=SWITCH(expression,1,”AAA”,2,”BBB”,3,”CCC”)

Expression (biểu thức) có thể là một công thức hoặc một ô tham chiếu. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ kết hợp nó với hàm WEEKDAY. Công thức sẽ trở thành:

=switch(WEEKDAY(cell),1,”Chủ nhật”,2,”Thứ Hai”,3,”Thứ Ba”,4,”Thứ Tư”,5,”Thứ Năm”,6,”Thứ Sáu”,7,”Thứ Bảy”)

Thay cell bằng tham chiếu ô chứa ngày tháng. Bằng cách lồng hàm WEEKDAY trong hàm SWITCH, chúng ta không cần phải tạo một cột riêng cho giá trị của hàm WEEKDAY. Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Google Sheets với ngôn ngữ tiếng Việt, hãy thay dấu phẩy (,) bằng dấu chấm phẩy (;) trong công thức.

Đổi định dạng ngày tháng năm thành thứ trong google sheet

3. Cách chỉnh định dạng ngày tháng, tiền tệ

3.1. Hướng dẫn nhanh

Mở bảng tính Google Sheets > Nhấn vào Tệp > Chọn Cài đặt bảng tính > Chọn tab Chung > Chọn Ngôn ngữ là tiếng Việt và múi giờ là (GMT+7:00) Hanoi > Nhấn Lưu cài đặt.

Nhấn vào Định dạng > Chọn Số để kiểm tra định dạng ngày tháng và tiền tệ > Nhấn vào Định dạng khác để tùy chọn chỉnh, sửa định dạng khác nếu bạn muốn > Chọn định dạng > Nhấn vào Áp dụng để lưu thay đổi.

Đổi định dạng ngày tháng năm sang thứ trong tuần

3.2. Hướng dẫn chi tiết

 • Bước 1: Tại giao diện chính của bảng tính Google Sheets, bạn hãy nhấn vào Tệp. Sau đó chọn Cài đặt bảng tính.
 • Bước 2: Tại tab Chung, bạn hãy chọn Ngôn ngữ là tiếng Việt và múi giờ là (GMT+7:00) Hanoi > Nhấn Lưu cài đặt.
 • Bước 3: Bạn hãy nhấn vào Định dạng > Chọn Số để kiểm tra định dạng ngày tháng và tiền tệ đã chuyển về đúng như định dạng Việt Nam chưa.
 • Bước 4: Tại đây, bạn có thể nhấn vào Định dạng khác để tùy chọn chỉnh, sửa định dạng khác nếu bạn muốn. Sau khi chỉnh xong, bạn hãy nhấn vào Áp dụng để lưu thay đổi.

Trên đây là hướng dẫn về cách đổi định dạng ngày tháng năm thành thứ trong google sheet của Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận phía dưới.

Limoseo - Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Limoseo – Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Đánh giá