icon-mess
Chat Zalo
(24/7)
zalo

Hướng dẫn cách sử dụng hàm ftest trong excel chi tiết

Người dùng các ứng dụng được phát triển bởi Microsoft hẳn đều đã nghe tới Excel. Đây là một ứng dụng rất tiện lợi với nhiều đối tượng người dùng. Tuy nhiên, hàm trong Excel rất đa dạng và cần sự tìm hiểu sâu mới nắm được. Vậy trong bài viết này, hãy cùng Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo tìm hiểu về hàm trong excel cũng như cách sử dụng hàm ftest trong excel.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm ftest trong excel chi tiết

1. Tổng quan về Hàm trong Excel

1.1 Khái niệm Hàm – Excel function

Hàm là một lệnh (hay đơn giản là một công thức) được lập trình sẵn trong bảng tính, cho phép người dùng tính toán một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện. Nói một cách đơn giản, một hàm cũng có thể được coi là một công thức mà người dùng sử dụng để lấy một giá trị mong muốn trong bảng tính.

Tuy nhiên, các hàm Excel không phải lúc nào cũng trả về số. Kết quả của việc sử dụng các hàm trong Excel cũng có thể là một ký tự hoặc kiểu dữ liệu được định dạng cho từng hàm bạn sử dụng. Ví dụ bạn sử dụng hàm tìm lũy thừa (hàm POWER) thì kết quả trả về sẽ là một số thực (kết quả của lũy thừa). Cụ thể, nếu chúng ta muốn tìm lũy thừa bậc 2 của 5, thì trong Excel, chúng ta sử dụng hàm lũy thừa:

 • Nhập hàm POWER vào ô A1 (hoặc ô bất kỳ). 
 • Hàm bắt đầu với “=”: =POWER(5,2) và nhấn Enter. 
 • Kết quả hiển thị trong ô A1 là 5 bình phương = 25.

Khi sử dụng một số hàm, chẳng hạn như hàm AND và OR, kết quả trả về có thể là Đúng (TRUE) hoặc Sai (FALSE). Đây là khi truy vấn của người dùng có giá trị thực hoặc không có giá trị đúng khi các chức năng này được sử dụng. Ví dụ: Nếu bạn sử dụng hàm AND để nhập một điều kiện trong đó các số lớn hơn 3 trả về TRUE, các số nhỏ hơn 3 trả về FALSE như sau:

 • Nhập =AND(A1>3) vào ô B1, rồi nhấn Enter. 
 • Nếu giá trị trong ô A1 nhỏ hơn 3, kết quả sẽ là FALSE. 
 • Điều tương tự cũng áp dụng cho các giá trị ô khác.

1.2 Cách nhập hàm và công thức trong bảng tính

Để nhập một công thức hoặc hàm trong trang tính của bạn, bạn phải chọn ô mà bạn muốn nhập hàm hoặc công thức. Hàm hoặc biểu thức luôn bắt đầu bằng ‘=’ hoặc ‘+’ theo sau là hàm hoặc biểu thức sẽ sử dụng. Nếu bạn nhớ công thức hoặc hàm, bạn có thể nhập thủ công. Như trong ví dụ đã đề cập ở phần 1, để nhập hàm POWER bạn phải chọn một ô nhập hàm, Limoseo đã chọn ô A1. Tuy nhiên, những người dùng khác có thể nhập các hàm và công thức vào từng ô, miễn là thuận tiện để lấy dữ liệu tham khảo và dễ theo dõi.

Khi nhập chức năng, bạn có thể nhập thủ công. Ví dụ: Để tính tổng các số từ 1 đến 10 trong các ô từ A1 đến A10, hãy nhập thủ công =Sum(A1:A10) rồi nhấn Enter.

Nếu muốn nhanh chóng và tiện lợi, hoặc không nhớ được công thức của từng hàm, bạn có thể làm như sau:

 • Để sử dụng một chức năng, hãy chọn tab Biểu mẫu trên thanh công cụ
 • Chọn thư viện chức năng 
 • Chọn nhóm chức năng 
 • Chọn chức năng bạn muốn sử dụng

Để chọn hàm SUM, nhấn vào nhóm hàm AutoSum (biểu tượng chữ S). Sau đó, bạn sẽ thấy một danh sách các tính năng như hàm tổng, hàm trung bình cộng, hàm đếm, min, max là các hàm thường dùng. Click More Features để xem nhiều tính năng khác.

Tổng quan về Hàm trong Excel

2. Cách sử dụng hàm ftest trong excel

Trong xác suất thống kê, việc xác định độ chính xác và phương sai giữa hai mẫu số liệu là công việc thường xuyên và rất quan trọng. Phần sau đây cung cấp thêm thông tin về cách sử dụng hàm FTEST. Hàm này trả về kết quả kiểm tra F giúp giải quyết vấn đề trên. 

Trong phần dưới đây Limoseo sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm ftest trong excel

2.1 Tổng quan

Mô tả: Hàm này trả về kết quả của phép thử F hoặc xác suất hai phần mà sự khác biệt hoặc phương sai của các mảng dữ liệu là không đáng kể. Sử dụng hàm để kiểm tra hai mẫu dữ liệu và xem phương sai của chúng khác nhau như thế nào. 

Cú pháp: FTEST(mảng1,mảng2).

Trong đó:

 • Mảng 1: Mảng đầu tiên của dãy dữ liệu cần kiểm tra, là tham số bắt buộc.
 • Mảng 2: Mảng thứ hai của dãy dữ liệu cần kiểm tra, tham số bắt buộc.

Ghi chú:

 • Tham số phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu phải chứa số.
 • Nếu bất kỳ tham số nào chứa giá trị boolean, văn bản hoặc giá trị trống, hàm sẽ bỏ qua giá trị này. 
 • Số điểm của 2 tham số phải lớn hơn hoặc bằng 2 và phương sai của 2 tham số không được bằng 0. Nếu không, hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0.
 • Chú ý phân biệt giữa F-test của hàm LINEST và hai giá trị của hàm FTEST. 
 • Kiểm tra F của hàm LINEST được sử dụng trong thống kê F và kiểm tra F của hàm FTEST đưa ra giá trị xác suất trả về.
Hướng dẫn cách sử dụng hàm ftest trong excel

2.2 Ví dụ hướng dẫn sử dụng hàm ftest trong excel

Cho bảng dữ liệu, tính giá trị kiểm định F.

Nhập công thức sau vào ô bạn muốn tính toán: =FTEST(D6:I6,D7:I7). 

Lưu ý rằng các giá trị ô kết quả phải ở định dạng thập phân với ít nhất hai chữ số thập phân. Định dạng một số nguyên trả về 0 vì giá trị này thường nhỏ hơn 1. Bạn có thể lấy kết quả tính toán dựa trên hàm FTEST.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm ftest trong excel. Mong rằng những chia sẻ của Limoseo sẽ giúp ích cho các bạn, đừng quên like, share và follow Limoseo để cập nhật thông tin mới nhất về các hàm trong excel nhé.

Limoseo - Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Limoseo – Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Để lại đánh giá tại đây nhé!