icon-mess
Chat Zalo
(24/7)
zalo

Hướng dẫn cách sử dụng hàm floor trong excel chi tiết

Người dùng các ứng dụng được phát triển bởi Microsoft hẳn đều đã nghe tới Excel. Đây là một ứng dụng rất tiện lợi với nhiều đối tượng người dùng. Tuy nhiên, hàm trong Excel rất đa dạng và cần sự tìm hiểu sâu mới nắm được. Vậy trong bài viết này, hãy cùng Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo tìm hiểu về hàm trong excel cũng như cách sử dụng hàm floor trong excel.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm floor trong excel chi tiết

1. Tổng quan về Hàm trong Excel

1.1 Khái niệm Hàm – Excel function

Hàm là một lệnh (hay đơn giản là một công thức) được lập trình sẵn trong bảng tính, cho phép người dùng tính toán một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện. Nói một cách đơn giản, một hàm cũng có thể được coi là một công thức mà người dùng sử dụng để lấy một giá trị mong muốn trong bảng tính.

Tuy nhiên, các hàm Excel không phải lúc nào cũng trả về số. Kết quả của việc sử dụng các hàm trong Excel cũng có thể là một ký tự hoặc kiểu dữ liệu được định dạng cho từng hàm bạn sử dụng. Ví dụ bạn sử dụng hàm tìm lũy thừa (hàm POWER) thì kết quả trả về sẽ là một số thực (kết quả của lũy thừa). Cụ thể, nếu chúng ta muốn tìm lũy thừa bậc 2 của 5, thì trong Excel, chúng ta sử dụng hàm lũy thừa:

 • Nhập hàm POWER vào ô A1 (hoặc ô bất kỳ). 
 • Hàm bắt đầu với “=”: =POWER(5,2) và nhấn Enter. 
 • Kết quả hiển thị trong ô A1 là 5 bình phương = 25.

Khi sử dụng một số hàm, chẳng hạn như hàm AND và OR, kết quả trả về có thể là Đúng (TRUE) hoặc Sai (FALSE). Đây là khi truy vấn của người dùng có giá trị thực hoặc không có giá trị đúng khi các chức năng này được sử dụng. Ví dụ: Nếu bạn sử dụng hàm AND để nhập một điều kiện trong đó các số lớn hơn 3 trả về TRUE, các số nhỏ hơn 3 trả về FALSE như sau:

 • Nhập =AND(A1>3) vào ô B1, rồi nhấn Enter. 
 • Nếu giá trị trong ô A1 nhỏ hơn 3, kết quả sẽ là FALSE. 
 • Điều tương tự cũng áp dụng cho các giá trị ô khác.

1.2 Cách nhập hàm và công thức trong bảng tính

Để nhập một công thức hoặc hàm trong trang tính của bạn, bạn phải chọn ô mà bạn muốn nhập hàm hoặc công thức. Hàm hoặc biểu thức luôn bắt đầu bằng ‘=’ hoặc ‘+’ theo sau là hàm hoặc biểu thức sẽ sử dụng. Nếu bạn nhớ công thức hoặc hàm, bạn có thể nhập thủ công. Như trong ví dụ đã đề cập ở phần 1, để nhập hàm POWER bạn phải chọn một ô nhập hàm, Limoseo đã chọn ô A1. Tuy nhiên, những người dùng khác có thể nhập các hàm và công thức vào từng ô, miễn là thuận tiện để lấy dữ liệu tham khảo và dễ theo dõi.

Khi nhập chức năng, bạn có thể nhập thủ công. Ví dụ: Để tính tổng các số từ 1 đến 10 trong các ô từ A1 đến A10, hãy nhập thủ công =Sum(A1:A10) rồi nhấn Enter.

Nếu muốn nhanh chóng và tiện lợi, hoặc không nhớ được công thức của từng hàm, bạn có thể làm như sau:

 • Để sử dụng một chức năng, hãy chọn tab Biểu mẫu trên thanh công cụ
 • Chọn thư viện chức năng 
 • Chọn nhóm chức năng 
 • Chọn chức năng bạn muốn sử dụng

Để chọn hàm SUM, nhấn vào nhóm hàm AutoSum (biểu tượng chữ S). Sau đó, bạn sẽ thấy một danh sách các tính năng như hàm tổng, hàm trung bình cộng, hàm đếm, min, max là các hàm thường dùng. Click More Features để xem nhiều tính năng khác.

Tổng quan về Hàm trong Excel

2. Cách sử dụng hàm floor trong excel

Hàm FLOOR trong Excel là hàm tính toán giúp bạn làm tròn xuống bội số gần nhất.

Trong phần dưới đây Limoseo sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm floor trong excel.  

2.1 Hàm FLOOR là gì? Ứng dụng của hàm FLOOR trong Excel

Hàm FLOOR là một cách nhanh chóng và dễ dàng để làm tròn xuống bội số gần nhất. Các ứng dụng của hàm FLOOR trong Excel:

 • Hữu ích cho các phép tính làm tròn số xuống bội số gần nhất. 
 • Excel cho phép bạn làm việc chuyên nghiệp hơn. 
 • Nó có thể kết hợp với nhiều tính năng khác để hỗ trợ cho công việc của bạn. 
Hướng dẫn cách sử dụng hàm floor trong excel

2.2 Hướng dẫn sử dụng hàm floor trong excel

Cú pháp hàm FLOOR: =FLOOR(số, giá trị)

Trong đó: 

 • Number: Số cần làm tròn. 
 • Giá trị: Bội số để làm tròn đến. 

Ghi chú:

 • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm FLOOR trả về lỗi #VALUE! 
 • Nếu số là dương và độ chính xác là âm, thì hàm FLOOR trả về lỗi #NUM!
 • Nếu dấu của số là dương, giá trị sẽ bị cắt bớt và điều chỉnh thành 0. Nếu dấu của số là âm, giá trị sẽ bị cắt bớt và điều chỉnh khỏi giá trị 0. Các số không có thao tác làm tròn. 

Bội số gần nhất là gì?

Bội số là một số chia hết cho chính nó. Bội số gần nhất là một số cụ thể được đưa ra để tìm số khớp gần nhất với số ban đầu. 

Ví dụ: Làm tròn 3,4 đến bội số gần nhất của 2. 

 • Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán trên Excel, nhập hàm =FLOOR(B4,2) vào một ô tham chiếu bất kỳ và kiểm tra.
 • Bước 2: Nhấn Enter để xem kết quả.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm floor trong excel. Mong rằng những chia sẻ của Limoseo sẽ giúp ích cho các bạn, đừng quên like, share và follow Limoseo để cập nhật thông tin mới nhất về các hàm trong excel nhé.

Limoseo - Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Limoseo – Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Để lại đánh giá tại đây nhé!