icon-mess
Chat Zalo
(24/7)
zalo

Cách sắp xếp tên theo abc trong google sheet đơn giản

Khi làm việc với bảng dữ liệu trên Excel hoặc Google Sheets, thao tác sắp xếp lại thứ tự từ theo đúng trật tự bảng chữ cái sẽ thường xuyên được yêu cầu. Cách sắp xếp tên theo abc trong google sheet luôn là vấn đề nan giải mà ta gặp phải. Trong bài viết này, Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo sẽ hướng dẫn bạn một cách chi tiết và đầy đủ.  

1.Cách sắp xếp tên theo abc trong google sheet 

Khi làm việc với bảng dữ liệu trên Excel hoặc Google Sheets, việc sắp xếp lại các từ theo thứ tự chữ cái là một thao tác phổ biến. Đặc biệt khi bạn có một cột “Họ tên” trong bảng dữ liệu, việc sắp xếp lại tên theo thứ tự chữ cái là rất quan trọng.

Trên Google Sheets, bạn cũng có thể sắp xếp các từ theo thứ tự chữ cái. Điều này giúp cho bảng dữ liệu trở nên trực quan, có cấu trúc và dễ nhìn hơn. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sắp xếp các từ theo thứ tự chữ cái trên Google Sheets.

 • Bước 1:

Đầu tiên, bạn cần làm là tô đen cột mà bạn muốn sắp xếp các từ theo thứ tự. Nếu bạn chỉ muốn sắp xếp một cột duy nhất, hãy tô đen cột đó. Trong trường hợp cột đó có liên quan đến các cột khác, bạn cần tô đen các cột đó để đảm bảo giữ nguyên giá trị cho mỗi dòng.

 • Bước 2:

Tiếp theo, bạn hãy chọn mục “Dữ liệu” và sau đó chọn “Sắp xếp phạm vi”. Bạn cũng có thể lựa chọn “Sắp xếp bảng theo cột” hoặc “Sắp xếp phạm vi theo cột”. Tuy nhiên, “Sắp xếp phạm vi” sẽ cung cấp các tùy chọn khác cho bảng dữ liệu.

 • Bước 3:

Một bảng nhỏ “Sắp xếp phạm vi” sẽ hiện ra… Tại đây, nếu bảng dữ liệu có hàng tiêu đề ở đầu, hãy nhấp vào “Dữ liệu có hàng tiêu đề”. Tiếp theo, tại mục “Sắp xếp theo”, hãy chọn cột dữ liệu mà bạn muốn sắp xếp các từ theo thứ tự, hoặc bạn có thể để nguyên theo cấu trúc của Google Sheets.

Tiếp theo, hãy chọn cách sắp xếp từ theo thứ tự “A > Z” hoặc “Z > A”. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ chọn “A > Z” vì muốn sắp xếp theo thứ tự chữ cái. Cuối cùng, hãy nhấn vào nút “Sắp xếp”. Như vậy, bảng dữ liệu trên đã được sắp xếp lại theo thứ tự chữ cái đúng trong cột. Dữ liệu theo từng dòng trong cột cũng được giữ nguyên.

Như vậy, chúng ta đã sắp xếp lại các từ trong bảng dữ liệu trên Google Sheets theo thứ tự chữ cái. Tùy theo nội dung của bảng, người dùng có thể chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp để tránh trường hợp làm đảo ngược dữ liệu theo từng hàng khi thực hiện sắp xếp.

Cách sắp xếp tên theo abc trong gg sheet

2. Cách sắp xếp tên theo abc trong google sheet bằng cách sử dụng hàm SORT

Sử dụng hàm SORT trong Google Sheets, bạn có thể dễ dàng sắp xếp dữ liệu một cột hoặc nhiều cột theo thứ tự bảng chữ cái.

2.1. Sắp xếp dữ liệu một cột theo thứ tự bảng chữ cái

Giả sử bạn có một tập dữ liệu trên Google Sheets như được hiển thị dưới đây và bạn muốn nhanh chóng sắp xếp dữ liệu trong cột này theo thứ tự tăng dần (A đến Z). Hướng dẫn sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái trong Google Sheets

Dưới đây là công thức sẽ sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái tăng dần (A đến Z): =SORT(A2:A12)

Hướng dẫn sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái trong Google Sheets Mặc dù hàm SORT có thể nhận nhiều đối số khác, nhưng nếu bạn chỉ muốn sắp xếp dữ liệu một cột theo thứ tự bảng chữ cái (A đến Z), chỉ cần cung cấp phạm vi cột đó làm đối số trong công thức.

Lưu ý rằng kết quả của hàm SORT là một mảng. Nó có cùng kích thước với phạm vi đầu vào. Sau khi áp dụng công thức này, bạn không thể thay đổi bất kỳ phần tử nào trong mảng. Ví dụ: Nếu bạn muốn xóa một ô duy nhất khỏi kết quả, bạn không thể làm điều đó. Bạn chỉ có thể xóa toàn bộ kết quả công thức, nhưng không thể xóa một giá trị duy nhất.

Nếu bạn muốn chỉnh sửa một phần kết quả, bạn có thể chuyển đổi kết quả từ công thức sang giá trị và sau đó thực hiện sửa đổi. Trong trường hợp ô (nơi xuất hiện kết quả dữ liệu) đã được điền, công thức sẽ báo lỗi.

Một điểm mạnh khi sử dụng công thức để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái trên Google Sheets là dữ liệu kết quả là dữ liệu động. Điều này có nghĩa là nếu bạn thay đổi bất kỳ ô nào trong tập dữ liệu gốc, dữ liệu kết quả sẽ tự động điều chỉnh và cung cấp cho bạn kết quả cập nhật.

Cách sắp xếp tên theo abc trong google sheets

2.2. Sắp xếp thứ tự bảng chữ cái cho dữ liệu nhiều cột

Trong trường hợp bạn có bộ dữ liệu với nhiều cột, bạn vẫn có thể sử dụng hàm SORT để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái dựa trên một trong các cột. Ví dụ: Giả sử bạn có một tập dữ liệu như hình dưới đây và muốn sắp xếp toàn bộ tập dữ liệu này theo thứ tự bảng chữ cái bằng cách sử dụng tên quốc gia.

Hướng dẫn cách sắp xếp thứ tự bảng chữ cái trong Google Sheets. Công thức sau có thể thực hiện điều này: =SORT(A2:B11,1,FALSE)

Hướng dẫn cách sắp xếp thứ tự bảng chữ cái trong Google Sheets. Công thức trên có ba đối số như sau:

 • Range (phạm vi): Phạm vi mà bạn muốn sắp xếp. Ở đây, chọn tất cả các cột mà bạn muốn sắp xếp.
 • Sort_column (cột_sắp_xếp): Cột mà bạn muốn sắp xếp dựa trên. Trong ví dụ này, đó là cột thứ hai chứa dữ liệu GDP.
 • Is_ascending: Trả về TRUE nếu bạn muốn sắp xếp tăng dần và FALSE nếu bạn muốn sắp xếp giảm dần. Trong ví dụ này, chúng tôi chọn FALSE vì muốn các quốc gia có GDP cao nhất sắp xếp ở trên cùng

2.3. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái bằng cách sử dụng các tùy chọn sắp xếp có sẵn

Hàm SORT đã được đề cập ở trên mang lại kết quả động, liên kết với tập dữ liệu gốc và tự động thay đổi nếu dữ liệu ban đầu thay đổi. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái và nhận kết quả tĩnh, Google Sheets cung cấp các tùy chọn sắp xếp có sẵn.

Giả sử bạn có bộ dữ liệu như hiển thị bên dưới và muốn sắp xếp dữ liệu này theo thứ tự bảng chữ cái (A đến Z). Dưới đây là các bước để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái trong Google Sheets:

 • Bước 1: Chọn toàn bộ cột.
 • Bước 2: Truy cập vào menu Dữ liệu trên thanh công cụ.
 • Bước 3: Trong menu thả xuống, chọn tùy chọn ‘Sắp xếp phạm vi’.
 • Bước 4: Trong hộp thoại ‘Sắp xếp phạm vi’, chọn tùy chọn ‘Dữ liệu có hàng tiêu đề’. Trường hợp dữ liệu không có hàng tiêu đề, bạn có thể bỏ chọn tùy chọn này.
 • Bước 5: Trong danh sách thả xuống ‘Sắp xếp theo’, đảm bảo chọn đúng tiêu đề (trong ví dụ này, vì chỉ có một cột nên tiêu đề được chọn theo mặc định).
 • Bước 6: Chọn tiêu chí sắp xếp từ A đến Z.
 • Bước 7: Cuối cùng, nhấn nút ‘Sắp xếp’ để thực hiện.

Các bước trên sẽ ngay lập tức sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái từ A đến Z. Nếu bạn có nhiều cột và muốn sắp xếp toàn bộ tập dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái dựa trên một cột, bạn cũng có thể thực hiện điều đó.

Giả sử bạn có tập dữ liệu như được hiển thị dưới đây và mong muốn sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái (theo tên quốc gia). Dưới đây là các bước để thực hiện việc sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tập dữ liệu này:

 • Bước 1: Lựa chọn toàn bộ tập dữ liệu (bao gồm cả tiêu đề).
 • Bước 2: Truy cập vào trình đơn “Dữ liệu” trên thanh công cụ.
 • Bước 3: Trong trình đơn xổ xuống, chọn tùy chọn “Sắp xếp phạm vi”.
 • Bước 4: Trong hộp thoại “Sắp xếp phạm vi”, chọn tùy chọn “Dữ liệu có hàng tiêu đề”. Trong trường hợp dữ liệu của bạn không có hàng tiêu đề, bạn có thể bỏ chọn tùy chọn này.
 • Bước 5: Trong trình đơn thả xuống “Sắp xếp theo”, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng tiêu đề (trong ví dụ này, hãy chọn cột “Quốc gia”).
 • Bước 6: Chọn tiêu chí sắp xếp từ A đến Z.
 • Bước 7: Cuối cùng, nhấn nút “Sắp xếp” để thực hiện.

Những bước trên sẽ ngay lập tức sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái theo tên quốc gia.

Cách sắp xếp tên theo abc trong google sheet

2.4. Cách sắp xếp tên theo abc trong gg sheet trên điện thoại

Cách sắp xếp tên theo abc trong google sheets trên điện thoại di động, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Mở ứng dụng Google Sheets trên điện thoại và đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.
 • Bước 2: Chọn một trang tính để chỉnh sửa bằng cách chạm vào tên trang tính đó. Nếu bạn có nhiều trang tính, có thể cần cuộn xuống để tìm trang tính mà bạn muốn sắp xếp.
 • Bước 3: Xác định cột dữ liệu mà bạn muốn sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Cột sẽ có chữ cái đại diện cho cột ở đầu cột. Chạm vào chữ cái đó để chọn toàn bộ dữ liệu trong cột.
 • Bước 4: Nếu bạn chạm vào chữ cái một lần nữa, sẽ hiển thị một menu nhỏ.
 • Bước 5: Trong menu xổ xuống, chạm vào tùy chọn “Khác” (hoặc “More”) cho đến khi bạn tìm thấy tùy chọn “Sắp xếp từ A đến Z”.
 • Bước 6: Nếu bạn sử dụng điện thoại Android, bạn cần chạm vào biểu tượng ba chấm theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy tùy chọn “Sắp xếp từ A đến Z”.
 • Bước 7: Chạm vào “Sắp xếp từ A đến Z” để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái trong cột bạn đã chọn.

Vậy đây là hướng dẫn của Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo về cách sắp xếp tên theo abc trong google sheet. Phương pháp này khá đơn giản và dễ thực hiện. Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Chúc bạn thành công!

Limoseo - Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Limoseo – Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Đánh giá