icon-mess
Chat Zalo
(24/7)
zalo

Cách làm tròn số trong Google Sheet dễ dàng nhanh chóng

Mọi người thường dùng Google Trang tính để làm việc với các con số, tuy nhiên đôi khi nó lại ở trạng thái số thập phân có nhiều số sau dấu phẩy làm ảnh hưởng tới quá trình bạn làm việc. Vậy hãy cùng Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo tìm hiểu Cách làm tròn số trong Google Sheet

Cách làm tròn số trong Google Sheet dễ dàng nhanh chóng

1. Lý thuyết về quy tắc làm tròn số trong toán tự nhiên

 • Nếu chữ số thứ hai sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên số đầu tiên và xóa các chữ số còn lại.

Ví dụ: Làm tròn số 23,436 đến một chữ số thập phân được 23,4. Chữ số đầu tiên được giữ lại bởi 5 > 3, chúng tôi xóa phần còn lại để được số thập phân chỉ có một số sau dấu phẩy. 

 • Cộng thêm 1 vào chữ số đầu tiên sau dấu phẩy nếu số thứ hai lớn hơn hoặc bằng 5, các chữ số còn lại xóa bỏ. Ví dụ: Làm tròn số 6,36591 đến hai chữ số thập phân được 6,37, hoặc 6,4 nếu làm tròn tới một chữ số thập phân. Do chữ số đầu tiên bị cắt bớt trong quá trình làm tròn là 5 (hoặc 6 đối với làm tròn 1 chữ số), vì vậy hãy cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng còn lại.

Các ví dụ:

 • 84,149 ≈ 84,1 (làm tròn đến một chữ số thập phân).
 • 54,2 ≈ 54,0 (làm tròn đến hàng chục).
 • 0,0861 ≈ 0,09 (làm tròn đến hai chữ số thập phân). 
 • 1573 ≈ 1600 (làm tròn hàng trăm). 

Trên đây là quy tắc làm tròn số. Bạn có thể dễ dàng làm điều đó bằng tay. Tuy nhiên, không thể làm tròn các tập dữ liệu lớn theo cách thủ công, ví dụ như danh sách điểm của học sinh. Trong trường hợp này, việc sử dụng công cụ và Hàm làm tròn trên google sheet có thể sẽ rất hữu ích.

Hàm làm tròn trên google sheet

2. 5 cách làm tròn số trong Google Sheet

2.1 Làm tròn số với hàm ROUND

Quy tắc làm tròn:

 • Phần làm tròn (số phần làm tròn tối đa) giữ nguyên nếu nhỏ hơn 5 và phần còn lại sẽ bị cắt bớt. 
 • Nếu phần được làm tròn (số phần được làm tròn tối đa) lớn hơn hoặc bằng 5 thì sẽ được làm tròn lên, phần số còn lại sẽ bị cắt bớt.

Ví dụ: Nếu 89,45363 làm tròn đến 3 chữ số thập phân thì kết quả hiển thị là 89,454.

Công thức hàm ROUND:  =ROUND(A2,3)

Ý nghĩa của biểu thức: A2: Số cần làm tròn tại ô A2. “3”: Làm tròn đến ba chữ số thập phân.

2.2 Làm tròn với hàm ROUNDUP .

Quy tắc làm tròn:

Hàm ROUNDUP hoạt động giống như hàm ROUND, chỉ khác là Làm tròn số lên trong bảng tính. 

Ví dụ: Làm tròn số 89,45363 đến một chữ số thập phân. Kết quả cho thấy 89,5.

Công thức hàm ROUNDUP =ROUNDUP(A2,1)

Ý nghĩa của biểu thức: A2: Giá trị làm tròn lên. “1”: Làm tròn đến chữ số thập phân đầu tiên. 

 2.3 Cách làm tròn số trong Google Sheet với hàm ROUNDDOWN .

Quy tắc làm tròn:

Tương tự như hàm ROUND và không giống như hàm ROUNDUP, hàm này chỉ cắt bớt các số. Giá trị hàm kết quả nhỏ hơn giá trị dữ liệu ban đầu.

Ví dụ: Làm tròn số 89,45363 đến một chữ số thập phân. Hiển thị kết quả 89.4. Công thức hàm ROUNDDOWN: = ROUNDDOWN(A2,1) 

 Ý nghĩa của biểu thức: A2: vị trí số sẽ được làm tròn xuống. “1”: Làm tròn đến chữ số thập phân đầu tiên. 

2.4 Làm tròn với hàm MROUND

Quy tắc làm tròn: Làm tròn một số thành bội số nguyên gần nhất của một số khác.

Ví dụ: Làm tròn số 89,45363 thành bội số của giá trị được làm tròn 2. Kết quả được hiển thị là 90.  

Công thức hàm MROUND: =MROUND(A2,2)

Ý nghĩa của biểu thức: A2: Vị trí của số được làm tròn đến bội số nguyên gần nhất của một số khác. “2”: Số được làm tròn chia hết cho 2.

2.5 Làm tròn với các hàm Lẻ và Chẵn

Quy tắc làm tròn:

 • Hàm ODD làm tròn một số lên đến số nguyên lẻ gần nhất.
 • Hàm EVEN làm tròn một số thành số nguyên chẵn gần nhất.

Ví dụ: Làm tròn số 8​9,45363 bằng hàm ODD. Kết quả là 91.

Công thức hàm ODD: =ODD(A2)

Ý nghĩa biểu hiện: A2: Vị trí các giá trị được làm tròn đến số lẻ cao nhất tiếp theo. Cách làm tròn số trong Google Sheet với hàm EVEN tương tự. 

Hàm làm tròn trên google sheet

3. Một số Câu hỏi

Có thể làm tròn số bằng định dạng Google Trang tính không?

Trả lời: Có ít nhất hai cách để làm tròn số hoàn hảo trong Google Trang tính. Chúng tôi sẽ mô tả ngắn gọn cách làm tròn số bằng các định dạng có sẵn. 

 • Phương pháp 1: Thêm định dạng số

Chuyển đến Định dạng > Chọn số > Chọn số tiếp theo.

 • Phương pháp 2: Sử dụng Công cụ tăng số thập phân

Chọn các ô bạn muốn làm tròn và nhấp vào biểu tượng Số thập phân tăng trên thanh công cụ.

Như vậy, Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo đã hướng dẫn các bạn cách làm tròn số trong Google Sheet. Tuy nhìn có vẻ phức tạp và hơi nhiều cách thức, nhưng chúng tôi tin rằng các bạn sẽ tìm được công thức hàm và cách định dạng phù hợp với nhu cầu của mình. Limoseo mong rằng bài viết này sẽ có ích cho các bạn và giúp các bạn giải quyết được yêu cầu, đừng quên like, share cho người nhà, bạn bè để cùng biết cũng như comment nếu còn thắc mắc và follow Limoseo để nhận được thông tin mới một cách nhanh nhất nhé. 

Limoseo - Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Limoseo – Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Đánh giá