icon-mess
Chat Zalo
(24/7)
zalo

Các lỗi thường gặp trên Google Sheets chi tiết – Limoseo

Khi sử dụng Google Sheets, đôi khi xảy ra lỗi khi sử dụng các hàm tính toán, hệ thống hiển thị kết quả không như mong muốn và báo lỗi như #NAME?, ####, #N/A,… biết trường hợp nào xảy ra và cách khắc phục để giải quyết chúng, hãy để công ty Dịch vụ SEO – Thiết kế Website Limoseo hướng dẫn bạn cách khắc phục các lỗi thường gặp trên Google Sheets qua phần hướng dẫn bên dưới và thảo luận qua bài viết!

Các lỗi thường gặp trên Google Sheets chi tiết - Limoseo

1. Lợi ích khi bạn biết cách khắc phục các lỗi thường gặp trên Google Sheets

Giúp bạn tìm ra nguyên nhân của các lỗi thường gặp trên Google Sheets. Đưa ra lời giải nhanh chóng, chính xác và chi tiết để sửa các phép tính sai. Gợi ý cách sửa các lỗi công thức phổ biến trong Google sheets bằng thao tác đơn giản và hiệu quả. 

2. Các lỗi thường gặp trên Google Sheets 

2.1 Lỗi #N/A

Lỗi #N/A phổ biến đối với các chức năng sau: hàm VLOOKUP, hàm HLOOKUP, hàm MATCH, hàm LOOKUP. Lý do phổ biến cho lỗi #N/A: Không tìm thấy giá trị tìm kiếm.

Sửa lỗi # N/A: Kiểm tra các bảng dữ liệu sắp xếp trong các công cụ tìm kiếm và Bảng sắp xếp dữ liệu tham khảo theo giá trị từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Đảm bảo rằng dữ liệu tìm kiếm và sắp xếp có cùng định dạng dữ liệu và giá trị của dữ liệu tìm kiếm không nhỏ hơn giá trị tối thiểu của dữ liệu sắp xếp. Lồng sử dụng trình xử lý lỗi để tìm kiếm IFNA hoặc IFERROR để giá trị trả về #N/A không bị lỗi. 

Ví dụ 1: Triển khai hàm IFNA

Công thức: =IFNA(value,value_if_na)

Đối với lỗi #N/A, hãy nhập công thức sau: =IFNA(VLOOKUP(A3,D2:F5,2,FALSE),””)

Ví dụ 2: Triển khai hàm IFERROR 

Công thức: =IFERROR(value,value_if_error)

Công thức sau được nhập từ lỗi #N/A: =IFERROR(VLOOKUP(A3,D2:F5,2,FALSE),””)

2.2 Lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE! là một trong những lỗi phổ biến nhất khi sử dụng công thức trên Google Sheets. Lỗi này xuất hiện khi có sự cố với công thức hoặc trang tính được tham chiếu. Các hàm như AVERAGE, SUM, CONCATENATE, COUNTIF, COUNTIFS, VLOOKUP, SUMPRODUCT, FIND và SEARCH thường gặp lỗi này.

  • Bạn có thể gặp lỗi #VALUE! khi sử dụng hàm AVERAGE hoặc SUM nếu trong ô mà bạn muốn tính toán của 2 hàm này có ô có giá trị #VALUE!. 

Để sửa lỗi này, bạn nên dùng công thức ISERROR trong công thức như sau: 

=AVERAGE(IF(ISERROR(B2:D2),””,B2:D2)) 

hoặc =SUM(IF(ISERROR(B2:D2),””,B2:D2)).

Cách làm này cũng giúp xử lý các lỗi khác như #N/A, #NULL!, và #DIV/0!. Để nhập công thức này, bạn cần sử dụng tổ hợp phím CTRL + SHIFT + ENTER để nhận kết quả.

  • Một trong những nguyên nhân gây ra lỗi #VALUE! khi trong vùng được nối chuỗi mà bạn chọn có chứa ô có giá trị #VALUE! nếu bạn sử dụng hàm CONCATENATE,

Ví dụ minh họa trên cho thấy, nếu ô E2 chứa lỗi #VALUE!, kết quả của hàm CONCATENATE cũng sẽ là lỗi #VALUE!. Để khắc phục lỗi #VALUE! trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng công thức lồng hàm ISERROR như sau: 

=IF(ISERROR(E2),CONCATENATE(D2,” 0 “,F2),CONCATENATE(D2:F2)). 

Hàm ISERROR sẽ xác định xem ô E2 có bị lỗi hay không. 

  • Lỗi #VALUE! trong hàm SUMPRODUCT có thể xảy ra khi vùng tham chiếu có kích thước không giống nhau. 

Ví dụ như trong hình minh họa dưới đây. Để khắc phục lỗi này, bạn cần sửa lại công thức để vùng tham chiếu có kích thước thống nhất như sau: =SUMPRODUCT(D2:D13,E2:E13).

Ngoài ra, trong vùng tham chiếu cũng có thể chứa 1 hoặc nhiều ô chứa lỗi #VALUE!, điều này cũng gây ra lỗi #VALUE! cho hàm SUMPRODUCT. Để giải quyết vấn đề này, trước khi sử dụng hàm SUMPRODUCT, bạn cần kiểm tra và thay đổi dữ liệu được sử dụng trong phép tính để tránh các ô chứa lỗi #VALUE!.

Lỗi #VALUE!

2.3 Lỗi #NAME?

Lỗi #NAME? trong Google Sheets xuất hiện khi bạn nhập sai tên hàm hoặc không định dạng đúng công thức. Nếu tên hàm được nhập sai, Google Sheets sẽ không thể tìm và cung cấp hàm hoặc các tham số liên quan đến nó.

Để khắc phục lỗi #NAME?, bạn có thể kiểm tra lại từng ký tự của công thức từ đầu đến cuối để đảm bảo viết đúng tên hàm và sử dụng chức năng Đối số bằng cách chọn Công thức (1) > Chọn Thêm hàm (2).

Ngoài ra, lỗi #NAME? cũng có thể xảy ra nếu phông chữ dữ liệu không được đặt trong dấu ngoặc kép hoặc không có dấu phân cách giữa địa chỉ phạm vi. Để sửa lỗi này, bạn cần kiểm tra lại công thức và thêm dấu ngoặc kép hoặc dấu hai chấm vào đúng vị trí.

Lỗi #NAME? thường xảy ra trong Google Sheets khi bạn không chỉ định tên người dùng cho bảng hoặc khi tên người dùng bị sai chính tả. Để khắc phục lỗi này, bạn có thể sử dụng Trình quản lý tên để báo cáo tên. Trong đó, bạn cần thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Trên tab Công thức, chọn Trình quản lý tên để mở hộp thoại.
  • Bước 2: Nhấn New trong bảng Name Manager để tạo tên mới.
  • Bước 3: Trong bảng đại diện cho tên mới, nhập tên vào trường Tên (1), sau đó chọn vùng dữ liệu ở phần Tên liên quan (2), bấm và kéo vùng dữ liệu cần đặt tên (3) và nhấn OK để hoàn tất.
  • Bước 4: Quay lại bảng Naming Manager và nhấn Close để hoàn tất quá trình đặt tên.

Nếu bạn đã báo cáo tên đúng cách nhưng vẫn gặp lỗi #NAME?, có thể bạn đã nhập sai tên trong quá trình nhập. Để sửa lỗi này, bạn cần kiểm tra cú pháp, ký tự và sửa tên nếu cần thiết.

2.4 Lỗi ####

Nếu ô kết quả hiển thị ký tự #### khi điền công thức, thì nguyên nhân có thể là do độ rộng của cột chứa ô đó không đủ để hiển thị toàn bộ nội dung.

Để sửa lỗi ####, bạn có thể nhấp vào Tab Trang chủ (1) > Định dạng (2) > Độ rộng cột tự động (3). Việc này sẽ điều chỉnh độ rộng của cột tự động để hiển thị toàn bộ nội dung của ô.

2.5 Lỗi #REF!

Lỗi #REF! thường xuất hiện trong các hàm như VLOOKUP, INDEX và INDIRECT. Nếu bạn sử dụng các tham số hàng hoặc cột không phù hợp trong công thức INDEX, ví dụ như sử dụng các giá trị ROW và COLUMN lớn hơn phạm vi dữ liệu, sẽ dẫn đến lỗi #REF! Để khắc phục, bạn cần sửa lại các tham số hàng và cột để phù hợp với phạm vi dữ liệu.

Nếu sử dụng giá trị tham số không phù hợp với hàm VLOOKUP, ví dụ như sử dụng tham số column_index vượt quá số lượng cột trong vùng tìm kiếm, sẽ dẫn đến lỗi #REF!. Để khắc phục, bạn cần sửa lại công thức để phù hợp với số lượng cột trong vùng tìm kiếm.

Lỗi #REF! cũng có thể xảy ra khi xóa phạm vi tham chiếu trong công thức. Để khắc phục, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím CTRL + Z để hoàn tác việc xóa.

Cuối cùng, nếu tham chiếu đến một tệp Google Sheets đã đóng trong hàm INDIRECT, sẽ dẫn đến lỗi #REF!. Để khắc phục, bạn cần mở tệp Google Sheets đã đóng.

Lỗi #REF!

2.6 Lỗi #DIV/0!

Lỗi #DIV/0! xảy ra khi một công thức trong Google Sheets thực hiện phép chia cho số không. Vì phép chia cho 0 không được định nghĩa trong toán học, nên đây là một lỗi và được ký hiệu là #DIV/0! trong Google Sheets. Lỗi #DIV/0! thường xuất hiện trong các hàm như phép chia và hàm QUOTIENT. Lý do thường gây ra lỗi này là do chia một số cho 0 hoặc không nhập số chia.

Để khắc phục lỗi #DIV/0!, bạn cần đảm bảo rằng mẫu số của các phân số không bằng 0 hoặc các ô chứa các giá trị không trống. Bạn có thể sử dụng hàm IFERROR để kiểm tra lỗi và hiển thị một giá trị khác thay vì thông báo lỗi khi xảy ra lỗi chia cho 0.

Lỗi #DIV/0!

2.7 Lỗi #NUM!

Lỗi #NUM! thường xảy ra trong các hàm như phép nhân lũy thừa, hàm căn bậc hai, hàm LOGARIT, hàm IRR và hàm lãi suất RATE trong Google Sheets. Lỗi #NUM! thường xảy ra khi công thức yêu cầu một giá trị số làm tham số, nhưng người dùng nhập giá trị đó dưới dạng không phải là số hoặc không hợp lệ. Ngoài ra, lỗi #NUM! cũng có thể xảy ra nếu kết quả tính toán trên Google Sheets quá lớn hoặc quá nhỏ.

Để khắc phục lỗi #NUM!, bạn cần kiểm tra các điều kiện sử dụng số, chẳng hạn như kiểm tra xem số đó là số nguyên, số âm hay số dương. Bạn cũng có thể kiểm tra lại các giá trị đầu vào để đảm bảo rằng chúng đang được định dạng đúng và hợp lệ.

2.8 Lỗi #NULL!

Lỗi #NULL! thường xảy ra khi bạn chọn sai vùng dữ liệu trong Google Sheets. Khi đó, Google Sheets không hiểu chính xác vùng dữ liệu bạn đã chọn, và kết quả sẽ hiển thị lỗi #NULL!. Lỗi #NULL! cũng có thể xảy ra khi một công thức có giao điểm của hai miền không giao nhau.

Để khắc phục lỗi #NULL!, bạn cần kiểm tra lại các vùng dữ liệu và chức năng trong công thức của mình, và cập nhật lại nếu cần thiết. Đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng vùng dữ liệu và các tham số cần thiết cho công thức của mình.

Tóm lại, trong bài viết này công ty Dịch vụ SEO – Thiết kế Website Limoseo đã liệt kê một số lỗi thường gặp khi làm việc với các hàm và công thức trong Google Trang tính. Hi vọng các bạn biết cách sửa các lỗi thường gặp trên Google Sheets để làm việc tăng hiệu quả hơn.

Limoseo - Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Limoseo – Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Đánh giá