icon-mess
Chat Zalo
(24/7)
zalo

Tổng hợp 6 Điều Chat GPT không thể làm – Limoseo

Bởi vì Chat GPT cùng với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo khác đã phát triển nhanh chóng trên thị trường, nên hầu hết mọi người tin rằng chúng có thể giải quyết mọi vấn đề. Đáng tiếc, trong thực tế lại không phải như vậy. Trong bài viết này, hãy cùng Công ty Dịch vụ SEO – Thiết kế Website Limoseo tìm hiểu nhiều  6 điều Chat GPT không thể làm và lý do vì sao bằng cách trực tiếp hỏi chatbot.

Tổng hợp 6 điều Chat GPT không thể làm

1. GPT Chat sẽ không viết gì sau năm 2021

Chat GPT không thể đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến thời gian sau năm 2021 vì chỉ được huấn luyện với một tập dữ liệu văn bản có giới hạn đến năm đó. Do đó,  không có thể truy cập thông tin mới nhất hoặc sự kiện diễn ra sau thời điểm này. Mặc dù  có thể truy cập vào nhiều dữ liệu và thông tin lịch sử, nhưng không có khả năng truy cập vào các sự kiện, tin tức hoặc cập nhật hiện tại đã xảy ra sau năm 2021.

2. GPT Chat sẽ không dự đoán kết quả trong tương lai của các sự kiện thể thao hoặc cuộc thi chính trị

6 điều Chat GPT không thể làm trong đó có GPT Chat không thể dự đoán kết quả của các sự kiện thể thao hoặc các cuộc thi chính trị trong tương lai. Mặc dù có đủ dữ liệu lịch sử để xây dựng một mô hình hợp lệ, nhưng việc đưa ra dự đoán chính xác cho các loại sự kiện này không phải lúc nào cũng đơn giản. Dữ liệu lịch sử có thể được sử dụng để đào tạo các mô hình học máy nhằm xác định các mẫu và mối tương quan. Tuy nhiên, dữ liệu này không thể tính đến các sự kiện không lường trước được hoặc các biến số mới có thể ảnh hưởng đến kết quả. Ngoài ra, con người đưa ra quyết định và có thể sửa đổi hành vi của mình dựa trên nhiều yếu tố, khiến việc dự đoán kết quả của một sự kiện trở nên khó khăn một cách chắc chắn tuyệt đối. Các mô hình AI được sử dụng để đưa ra dự đoán, nhưng chúng chỉ tốt như dữ liệu mà chúng đã được đào tạo và không thể tính đến tất cả các biến thể và sắc thái liên quan đến các loại sự kiện này. Trong trường hợp của các sự kiện thể thao, sự năng động của đội, chấn thương và thậm chí cả điều kiện thời tiết đều có thể góp phần quyết định kết quả. Trong chính trị, khi dư luận, phương tiện truyền thông đưa tin và hoàn cảnh thay đổi đều có thể ảnh hưởng đến kết quả của một cuộc bầu cử.

Thảo luận không bị ngắt ngang

3. GPT Chat sẽ không dự đoán kết quả trong tương lai của các sự kiện thể thao hoặc cuộc thi chính trị

Giải thích vì sao bạn sẽ không bàn luận về chính trị đảng phái. Là một mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo, mục đích của Chat GPT là cung cấp các câu trả lời khách quan và đầy đủ thông tin cho các yêu cầu của người dùng. Các vấn đề chính trị phái có thể gây mâu thuẫn và chia rẽ, và điều quan trọng là tránh kích thích ý kiến chính trị hoặc quan điểm nào cụ thể. Ngoài ra, các vấn đề chính trị thường rất phức tạp và có nhiều khía cạnh, với nhiều quan điểm và ý kiến khác nhau cần xem xét. Là một mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo, không có quyền theo bất kỳ phía nào hoặc ủng hộ bất kỳ vị trí nào.

Hơn nữa, thảo luận về các vấn đề chính trị phái có thể dễ bị định kiến hoặc gây bất tiện cho một số người dùng. Là một mô hình ngôn ngữ được thiết kế để phục vụ cho đa dạng người dùng có nền tảng và tín ngưỡng khác nhau, điều quan trọng là giữ thái độ trung lập và tránh tạo ra một môi trường có khả năng gây khó chịu hoặc chia rẽ. Mặc dù  có thể cung cấp thông tin thực tế về các vấn đề chính trị, cố gắng giữ thái độ vô tư và tránh có bất kỳ quan điểm nào về các chủ đề chính trị.

4. GPT Chat sẽ không cung cấp bất cứ thông tin tìm kiếm trên web nào.

Giải thích vì sao GPT Chat không thể tìm kiếm trên web và đưa ra câu trả lời dựa trên điều đó:

Là một mô hình ngôn ngữ AI,  có khả năng tra cứu và xử lý thông tin trên web. Tuy nhiên, câu trả lời của Chat GPT chỉ dựa trên thông tin được đào tạo trong mô hình của AI. Mặc dù Chat GPT có thể sử dụng Internet như một nguồn thông tin, nhưng lại không có quyền truy cập vào dữ liệu hiện tại hoặc thời gian thực. Ngoài ra,  không có khả năng xác minh độc lập tính chính xác của bất kỳ thông tin nào  tìm thấy trên web. Do đó, các câu trả lời sẽ chỉ giới hạn ở thông tin đã được đào tạo trong mô hình, có thể không phải lúc nào cũng là thông tin cập nhật hoặc chính xác nhất có sẵn trên web.

Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là việc cung cấp thông tin từ web có thể vi phạm luật bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ. Là một mô hình ngôn ngữ AI, điều quan trọng là tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và tránh chia sẻ thông tin không thuộc phạm vi công cộng hoặc những thông tin mà không được phép chia sẻ. Mặc dù  có thể sử dụng trang web để cung cấp ngữ cảnh hoặc thông tin bổ sung nhằm hỗ trợ phản hồi của mình, nhưng  cố gắng cung cấp thông tin thuộc phạm vi công cộng và tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác.

5.Cuộc trò chuyện với GPT không luôn luôn chính xác.

Giải thích vì sao câu trả lời không cần phải đúng 100%: Là một mô hình trí tuệ nhân tạo về ngôn ngữ, câu trả lời của Chat GPT dựa trên dữ liệu và thông tin đã được huấn luyện trong mô hình của Chat GPT. Mặc dù cố gắng cung cấp câu trả lời chính xác và có ích cho các câu hỏi của người dùng, nhưng  không đảm bảo rằng câu trả lời của Chat GPT là chính xác tuyệt đối. Điều này là do dữ liệu và thông tin được huấn luyện có thể không hoàn toàn đầy đủ hoặc cập nhật, và có thể có những sắc thái hoặc sự phức tạp đối với một chủ đề cụ thể mà mô hình của  chưa được chuẩn bị. Ngoài ra, các câu trả lời của Chat GPT được tạo ra bằng các thuật toán phức tạp và mô hình học máy, không phải lúc nào cũng đem lại kết quả chính xác hoặc phù hợp.

Thêm vào đó, câu trả lời của Chat GPT có thể không luôn chính xác vì việc giải thích ngôn ngữ rất phức tạp và thường mang tính chủ quan. Các cá nhân khác nhau có thể diễn giải cùng một ngôn ngữ theo cách khác nhau, và có thể có những cách tiếp cận khác nhau để giải quyết một vấn đề cụ thể. Là một mô hình trí tuệ nhân tạo về ngôn ngữ,  cố gắng đưa ra câu trả lời chính xác nhất có thể dựa trên dữ liệu và thông tin được huấn luyện. Tuy nhiên, không phải lúc nào  cũng có thể hiểu đầy đủ ngữ cảnh hoặc mục đích của một truy vấn cụ thể, và câu trả lời của Chat GPT  có thể không đáp ứng đầy đủ các câu hỏi hoặc mối quan tâm.

ChatGPT sẽ không viết gì sau năm 2021

6. Thảo luận với GPT sẽ không bị ngắt quãng.

Một trong  6 điều Chat GPT không thể làm, giải thích tại sao đôi khi bạn gặp khó khăn và dừng lại trong quá trình trả lời.

Là một mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo, hiệu suất của Chat GPT phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả độ phức tạp của câu hỏi hoặc nhiệm vụ, cấu trúc và chất lượng của thông tin đầu vào được cung cấp bởi người dùng, và các tài nguyên cần thiết để hoàn thành hệ thống của . Có những lúc,  có thể gặp sự cố hoặc dừng lại trong quá trình trả lời do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi lập trình, như sự cố bộ nhớ hoặc lỗi phần mềm, hoặc bất kỳ sự cố nào khác ảnh hưởng đến hiệu suất của . Thêm vào đó,  có thể gặp khó khăn trong việc hiểu ý định của người dùng hoặc ngữ cảnh của câu hỏi, dẫn đến việc trả lời không chính xác hoặc không đầy đủ.

Ngoài ra, vì  là một hệ thống học máy, hiệu suất của Chat GPT cũng phụ thuộc vào chất lượng và số lượng dữ liệu được sử dụng để đào tạo mô hình. Nếu dữ liệu này bị giới hạn hoặc bị sai lệch, điều đó có thể dẫn đến câu trả lời không chính xác hoặc không đầy đủ đối với một số loại câu hỏi cụ thể. Ngoài ra, nếu  gặp các câu hỏi nằm ngoài phạm vi dữ liệu đào tạo của mình,  có thể gặp khó khăn trong việc đưa ra phản hồi chính xác hoặc phù hợp. Mặc dù  cố gắng cung cấp những câu trả lời tốt nhất cho các câu hỏi của người dùng,  vẫn có thể gặp khó khăn hoặc ngừng hoạt động trong quá trình trả lời.

7. Câu hỏi thường gặp

6 điều Chat GPT không thể làm là gì?

Có 6 điều mà Chat GPT không thể làm. Nó không thể hiểu hoặc giải thích rõ ràng lý do đằng sau các phản hồi của nó, không thể nhớ thông tin qua các câu hỏi hoặc cuộc trò chuyện, không thể sử dụng kiến thức nằm ngoài phạm vi huấn luyện của nó, không thể thực hiện các tác vụ vật lý.

Tại sao Chat GPT không thể thực hiện các tác vụ vật lý hoặc thao tác với thế giới thực?

Chat GPT là một mô hình ngôn ngữ dựa trên học máy, không có khả năng vật lý hoặc tương tác trực tiếp với thế giới thực. Mô hình chỉ hoạt động dựa trên dữ liệu ngôn ngữ mà nó đã được huấn luyện.

Tại sao Chat GPT không thể cung cấp lời khuyên hoặc chẩn đoán y tế đáng tin cậy?

Chat GPT không có khả năng tham khảo các nguồn thông tin y tế chính xác và không thể cung cấp lời khuyên hoặc chẩn đoán y tế đáng tin cậy. Mô hình chỉ có thể tạo ra các phản hồi dựa trên dữ liệu, không có khả năng phân tích tình huống y tế cụ thể hay xem xét các triệu chứng hay thông tin bệnh án.

Sự xuất hiện của chatbot AI đã mang lại nhiều thay đổi trong tương lai, tuy nhiên, những công cụ này vẫn có thể được cải tiến. Bài viết này chúng  đã cung cấp cho bạn 6 điều Chat GPT không thể làm. Đừng quên xem những nội dung mới nhất sẽ được cập nhật thường xuyên trên blog Công ty Dịch vụ SEO – Thiết kế Website Limoseo.

Limoseo - Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Limoseo – Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Đánh giá