icon-mess
Chat Zalo
(24/7)
zalo

Hướng dẫn cách dùng vlookup giữa 2 sheet dễ nhất – Limoseo

Vlookup là một hàm khá phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong Google Sheet và cả Excel. Thông thường, hàm này thường được áp dụng cho cùng một bảng và một tệp cụ thể, nhưng trong một số trường hợp, phạm vi điều kiện và quyền truy cập dữ liệu thuộc về hai bảng khác nhau. Vì vậy, Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo sẽ hướng dẫn bạn cách dùng vlookup giữa 2 sheet.

Hướng dẫn cách dùng vlookup giữa 2 sheet dễ nhất - Limoseo

1. Cách dùng vlookup giữa 2 sheet

Hàm vlookup thường được sử dụng trong Excel, Google Sheet để lấy dữ liệu trong một số điều kiện nhất định. Tính năng này cho phép người dùng hỗ trợ tìm kiếm thông tin được liên kết từ hai hoặc nhiều trang và tệp khác nhau. Điều này giúp người dùng dễ dàng liên kết tệp, quản lý tệp và đếm tệp cũ mà không lặp lại dữ liệu.

Giả sử bạn có bảng dữ liệu: Danh sách nhân viên ở trang 1. Bảng dữ liệu có mã công việc và mức lương liên quan đến hình thức công việc 2. 

Yêu cầu: Tìm mã công việc trong bảng dữ liệu ở trang 1 có mã công việc. Trong bảng thông tin ở trang 2. Nếu bằng nhau thì trả lại mức lương tương ứng.

Sử dụng hàm Vlookup để tìm kiếm giá trị cột. Nhưng hiện tại 2 bảng dữ liệu chính và bảng kết quả tìm kiếm ở 2 trang khác nhau, vậy làm sao để gộp dữ liệu của 2 bảng ở 2 trang khác nhau? Cách dùng vlookup giữa 2 sheet như thế nào?

Để áp dụng hàm VLOOKUP cho ô giá trị E4 trong bảng DANH SÁCH NH N VIÊN và lấy giá trị từ các sheet khác, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Nhập công thức cho ô giá trị E4. Ở đây, bạn sẽ sử dụng hàm VLOOKUP và nhập các tham số sau:
  • Lookup_value: giá trị dò tìm. Chọn cột D4 trong Sheet1 bằng cách nhập Sheet1!D4 vào công thức. Vậy công thức sẽ là =VLOOKUP(Sheet1!D4,
  • Table_array: bảng dò tìm. Mở sheet2 và chọn vùng giá trị A4:B8 là bảng dò tìm. Nhập Sheet2!$A$4:$B$8 vào công thức để cố định bảng dò tìm. Vậy công thức sẽ là =VLOOKUP(Sheet1!D4, Sheet2!$A$4:$B$8,
  • Col_index_num: cột chứa giá trị tham chiếu. Nhập 2 vào công thức để chọn cột Lương. Vậy công thức sẽ là =VLOOKUP(Sheet1!D4, Sheet2!$A$4:$B$8, 2,
  • Range_lookup: kết quả trả về chính xác với dữ liệu trong bảng dò tìm, nên nhập 0 vào công thức để đảm bảo chính xác. Vậy công thức sẽ là =VLOOKUP(Sheet1!D4, Sheet2!$A$4:$B$8, 2, 0)
 • Bước 2: Để lấy giá trị từ các sheet khác, bạn cần nhập ô giá trị hoặc mảng dữ liệu tham chiếu vào công thức để kết nối dữ liệu với các sheet khác nhau. Ví dụ, nếu bạn muốn lấy giá trị từ Sheet3 thay vì Sheet2, bạn chỉ cần thay Sheet2 bằng Sheet3 trong công thức ở bước 1.

Tóm lại, cách dùng hàm vlookup giữa 2 file trong google sheet thì bạn phải nhập các tham số tương ứng với các ô và bảng dữ liệu trong các sheet đó. Sau đó, bạn chỉ cần thay đổi ô giá trị hoặc bảng dữ liệu tham chiếu trong công thức để lấy giá trị từ các sheet khác nhau.

Cách dùng vlookup giữa 2 sheet

2. Cách dùng hàm vlookup giữa 2 file khác nhau

Cách dùng Vlookup giữa 2 file google sheet như sau:

 • Bước 1: Mở 2 file Google Sheet cùng lúc.
 • Bước 2: Tại ô F3 trong file Doanh thu, nhập công thức sau đây: 

=VLOOKUP(D3,’Đơn giá.xlsx’!$A$2:$B$5,2,TRUE). 

 • Bước 3: Sau đó, nhấn Enter để hiển thị kết quả.
 • Bước 4: Copy công thức từ ô F3 và dán vào tất cả các ô còn lại trong cột F để lấy kết quả thưởng cho toàn bộ dữ liệu.

Qua đó, cách dùng vlookup giữa 2 file khác nhau thì bạn phải nhập các tham số tương ứng với các ô và bảng dữ liệu trong các file đó. Sau đó, bạn cần sao chép công thức để lấy kết quả cho toàn bộ dữ liệu.

Cách dùng hàm vlookup giữa 2 file khác nhau

3. Hàm VLOOKUP tự động trả về dữ liệu từ nhiều trang tính vào các ô khác nhau

Để sử dụng hàm VLOOKUP để trả về dữ liệu từ nhiều trang tính khác nhau, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị và tạo tên phạm vi cho ô dữ liệu trong mỗi bảng tính. Ví dụ, bạn có thể xác định các phạm vi sau:
  • East_Sales – A2:B6 trên trang tính East
  • North_Sales – A2:B6 trên trang tính North
  • South_Sales – A2:B6 trên trang tính South
  • West_Sales – A2:B6 trên trang tính West
 • Bước 2: Sử dụng công thức VLOOKUP để trả về dữ liệu từ các trang tính khác nhau. Có hai cách để làm điều này.
  • Cách 1: Kết hợp hàm VLOOKUP và hàm IF
   • Nếu bạn có số lượng trang tính hợp lý để tra cứu, bạn có thể chèn hàm IF vào công thức để chọn trang tính dựa trên từ khóa trong các ô được xác định trước. Ví dụ, công thức như sau:
   • =VLOOKUP($A2, IF(B$1=”East”, East_Sales, IF(B$1=”North”, North_Sales, IF(B$1=”South”, South_Sales, IF(B$1=”West”, West_Sales)))), 2, FALSE)
   • Công thức này sẽ tìm kiếm giá trị trong ô A2 và trả về giá trị tương ứng trong cột thứ hai của phạm vi được chọn dựa trên từ khóa trong ô B1.
  • Cách 2: Sử dụng hàm INDIRECT VLOOKUP
   • Nếu công thức của bạn quá dài và khó đọc với nhiều cấp độ lồng nhau, bạn có thể sử dụng hàm INDIRECT để tạo một hàm VLOOKUP động. Ví dụ, công thức như sau:
   • =VLOOKUP($A2, INDIRECT(B$1&”_Sales”), 2, FALSE)
   • Công thức này sẽ sử dụng hàm INDIRECT để tạo một chuỗi văn bản từ tên phạm vi duy nhất trong ô B1 và phần chung “_Sales”. Chuỗi văn bản này sẽ được chuyển đổi thành tên phạm vi mà Google Sheets có thể hiểu được. Sau đó, hàm VLOOKUP sẽ trả về giá trị tương ứng trong cột thứ hai của phạm vi đó.

Với cả hai cách trên, bạn có thể sao chép công thức sang các ô khác mà không cần thay đổi bất kỳ tham chiếu nào. Google Sheets sẽ tự động điều chỉnh tham chiếu dựa trên vị trí tương đối của hàng và cột.

Tóm lại, để trả về dữ liệu từ nhiều trang tính vào các ô khác nhau trong Google Sheets, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF hoặc hàm INDIRECT. Việc này sẽ giúp bạn tìm kiếm và trích xuất thông tin từ nhiều trang tính khác nhau một cách dễ dàng và hiệu quả.

Trong bài viết này, Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo giới thiệu cách dùng vlookup giữa 2 sheet. Tuy nhiên, khi làm việc với bảng tính chứa nhiều dữ liệu, việc trùng lặp dữ liệu là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, nếu bạn đang gặp phải tình huống này, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng công cụ tích hợp sẵn trong Google sheet để lọc dữ liệu trùng lặp trước khi tiến hành tính toán và kết hợp dữ liệu giữa các Sheet.

Limoseo - Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Limoseo – Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Để lại đánh giá tại đây nhé!